استخدام شركت مهندسين مشاور توسعه راه آهن ايران (مترا)

  • کارفرما : شركت مهندسين مشاور توسعه راه آهن ايران (مترا)
  • محل های استخدام مورد نیاز : تمام ایران
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ ثبت : 10 مهر 1398
  • تاریخ انقضا : 27 مهر 1398

متن آگهی

شركت مهندسين مشاور توسعه راه آهن ايران (مترا) در نظر دارد جهت تكميل كادر فنی پروژه های خود در بخش های ساختمانی، راه، راه آهن، ترافیک، مترو و … كارشناسانی با تخصص های زير جذب می نمايد:

مديريت پروژه های ساختمانی (مسكونی/ صنعتی)

مديريت پروژه های مترو (در حوزه نظارت و مشاور كارفرما)

سرناظر زير سازی راه و راه آهن

ناظر راه/ راه آهن

ناظر نقشه برداری

كاردان فنی راه /راه آهن علائم و ارتباطات

كارشناس برنامه ريزی و كنترل پروژه و آشنا به مباحث تاخيرات

طرح مسير راه آهن و راه

كارشناس بهره برداری و طراحی ايستگاه/ روسازی

طراح تونل و سازه های زير زمينی

كارشناس علائم و ارتباطات، برق و سيگنالينگ

راه آهن/ مترو

كارشناس آسانسور و پله برقی، تهويه در حوزه مترو

كارشناس پروژه های ترافيكی و طرح جامع/ مطالعات امكان سنجی، اقتصادی

كارشناس طراحی پل، ابنيه فنی در حوزه راه و راه آهن/طراح پروژه های ساختمانی

كارشناس مطالعات هيدروليكی و هيدرولوژی

مترور/ پيمان رسيدگی

كارشناس فاز صفر معماری/ طراحی منظر

سرپرست دپارتمان تاسيسات مكانيكی

سرپرست دپارتمان تاسيسات برقی

طراح جريان ضعيف- فشار ضعيف

نقشه كش پل و تونل

 

 

 

 

لینکهای مربوط به این آگهی

کار مورد علاقه خود را در مکان مورد نظر خود به راحتی پیدا کنید