استخدام شركت پتروشيمي خراسان سال 96

  • کارفرما : شركت پتروشيمي خراسان
  • محل های استخدام مورد نیاز : تمام ایران
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ ثبت : 21 شهريور 1396
  • تاریخ انقضا : 24 شهريور 1396

خبرهای مرتبط با این آگهی

متن آگهی

شركت پتروشيمی خراسان با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه كيفيت و كميت توليدات خود و کمک به خودكفایی ايران اسلامی، بر اساس ضوابط و مقررات و آيين نامه استخدامی شركت، از بين متقاضيان ذكور(مرد) واجد شرايط در مقطع تحصيلی به شرح ذيل نيروی انسانی مورد نياز خود را پس از كسب موفقيت در آزمون كتبي، مصاحبه عمومی و تخصصی و معاينات پزشكی، با انعقاد قرارداد طبق قانون كار مدت موقت از طريق پيمانكاران طرف قرارداد، جذب نمايد.

 

الف – شرايط عمومی:
1- تابعيت ايران و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ايران
2- تدين به دين مبين اسلام و يا يكی از اديان رسمی كشور مصرح در قانون اساسی
3- عدم سوء پيشينه كيفری منتج به محروميت از حقوق اجتماعی و همچنين عدم اشتهار و محكوميت به فساد اخلاقی
4- عدم سابقه وابستگی يا عضويت در احزاب و گروه های سياسی معارض با نظام جمهوری اسلامی ايران
5- عدم اعتياد به مواد مخدر سنتی و صنعتی و روان گردان 
6- عدم اشتغال (رسمی، پيمانی، قراردادی) و تعهد خدمت به دستگاه های دولتی، خصوصی، مراكز آموزشی و نهادهای انقلاب اسلامی و بازنشستگی از دستگاه های دولتی و غير دولتی
7- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومی دائمی يا معافيت دائم (برای دارندگان كارت معافيت پزشكی، درصورت قبولی در مراحل سنجش، تاييد پزشک معتمد شركت درمورد توانایی انجام كار مزبور، الزامی است.)
8- نداشتن منع استخدامی به موجب آراء مراجع قضايی ذيصلاح
9- عدم انفصال ازخدمت و يا اخراج توسط دستگاه ها و موسسات دولتي و خصوصی
10- تندرستی و توانايی كامل جسمی، روحی و اخلاقي افراد طبق تأييد طب صنعتی شركت شود.


ب - شرايط اختصاصی:
1- هر يک از متقاضيان فقط می توانند در يكی از تخصص های مورد نياز مندرج در بالا ثبت نام نمايند.
2- با توجه به ماهيت و شرايط شغل مزبور، جذب فقط از افراد ذكور (آقايان) انجام می شود.
3- جذب نيروی انسانی مورد نياز از متقاضيان بومی استان خراسان شمالی صورت مي پذيرد.
تبصره: مبنای بومی بودن، محل تولد و با محل تحصيل دوران دبيرستان و اخذ ديپلم متوسطه می باشد.
4- دارا بودن مدرک تحصيلی به شرح مندرج در جدول بالا
5- الف - حداكثرسن برای داوطلبان متقاضی كاردان فنی (رديف هاي 6 و 7 جدول بالا) و تراشكار، 28 سال برای متقاضيان دارای معافيت نظام وظيفه عمومی می باشد(متولدين 1368/01/01به بعد) و حداكثر 30 سال برای متقاضيانی كه خدمت نظام وظيفه عمومی را انجام داده اند. (متولدين 1366/01/01به بعد)
ب – حداكثر سن برای داوطلبان متقاضی ديپلم (رديف های 1 و 2 و 3 و 5 جدول بالا ) 26 سال برای متقاضيان دارای معافيت نظام وظيفه عمومی می باشد (متولدين 1370/01/01به بعد) و حداكثر 28 سال برای متقاضيانی كه خدمت نظام وظيفه عمومی را انجام داده اند. (متولدين 1368/01/01به بعد)
تبصره : ميزان سابقه خدمت مرتبط با تاييد واحد محل خدمت و سوابق بيمه ای (سازمان تامين اجتماعی يا ساير بيمه ها) به حداكثر سن مقرر تا سقف 5 سال اضافه خواهد شد.
6- داشتن آمادگی جسمانی و ورزيدگی لازم براي انجام فعاليت های شغل مزبور طبق تأييد پزشک معتمد شرکت
7- داوطلبان دارای مدرک تحصيلی بالاتر (عليرغم دارا بودن ساير شرايط لازم و ارائه مدرک تحصيلی منطبق با شرايط احراز) نمی توانند در آزمون شركت كنند و چنانچه در هر مرحله از آزمون، مصاحبه و جذب، محرز شود كه داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گرديده و در صورت عقد قرارداد، قرارداد نامبرده لغو و بلااثر خواهد شد.
8- عدم اشتغال به تحصيل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (موکداً اعلام می گردد چنانچه در مراحل استخدامی مشخص شود داوطلبی اشتغال به تحصيل دارد ادامه مراحل استخدامی وی منتفی خواهد شد.) 
تبصره1: تاريخ فراغت از تحصيل داوطلبان می بايست قبل از تاريخ آزمون کتبی باشد.


ج - مراحل ثبت نام: 
1- 1- مراجعه به وب سايت به نشاني khpc1.iran-azmoon.ir 
2- تکميل فرم تقاضانامه الکترونيکی در سايت مذکور
3- ارسال عکس: متقاضيان مي بايست عکس 4*3 پرسنلی خود را با عرض 150 و ارتفاع 200 پيکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر 200 کيلو بايت اسکن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاری نمايند.
- تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد
- حاشيه هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد - حتی الامكان عكس رنگی و دارای زمينه سفيد باشد
تذكر 1: اسكن عكس از روی كارت های شناسايی (كارت ملی، شناسنامه و...) قابل قبول نمی باشد و داوطلب لازم است اصل عكس و مطابق با توضيحات فوق، اقدام به اسكن نمايد.
تذكر 2: مدت زمان تعيين شده تمديد نمی گردد و متقاضيان بايد در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موكول نمودن آن به روزهای پايانی خودداری نمايند.
4- پرداخت مبلغ يکصدو بيست و نه هزار (129000) ريال به صورت آنلاين در فرآيند ثبت نام.


نکات مهم : 
1- قبل از ثبت نام به راهنماي نحوه تکميل فرم موجود در وب سايت مراجعه و مندرجات آن را دقيقاً مطالعه نماييد.
2- ثبت نام زمانی تکميل مي باشد که شماره رهگيری از طريق سيستم به متقاضی اعلام گردد.
3- مسئوليت صحت ثبت اطلاعات در سايت اينترنتی به عهده شخص متقاضي مي باشد. بديهي است چنانچه مغايرتي در مندرجات مدارک ارائه شده با شرايط آگهی شرکت وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاضی در هر مرحله جلوگيری به عمل خواهد آمد و متقاضی حق هيچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.
4- همراه داشتن کارت ورود به جلسه و شناسنامه يا کارت ملی در روز برگزاری آزمون ضروری خواهد بود.
5- داوطلبان می بايست پس از اخذ کارت ورود به جلسه آزمون از طريق سايت، نسبت به کنترل مشخصات فردي خود، مدرک تحصيلی، معدل، شماره داوطلبی، شماره صندلي و محل برگزاری آزمون اقدام نمايند. 


تذکرات مهم: 
1- ثبت نام متقاضيان صرفاً از طريق سايت مذکور و به صورت اينترنتی بوده و نيازي به ارسال مدارک نمی باشد.
2- به تقاضای ثبت نام اينترنتی متقاضيانی که پس ازمهلت مقرر ( 24/06/1396) اقدام نمايند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3- محل برگزاری آزمون در زمان توزيع كارت و همچنين از طريق سامانه فوق الذكر اعلام می گردد. 
4- پس از برگزاری آزمون کتبی، براساس چند برابر ظرفيت مورد نياز شرکت نسبت به اعلام اسامی پذيرفته شدگان جهت آزمون عملی (درصورت نياز ) و مصاحبه هاي فني و تخصصی و روانشناختی اقدام می شود تا پس از انجام ساير مراحل، قبول شدگان نهائی انتخاب شوند. 
5- موکداً اعلام می گردد ثبت نام در آزمون صرفاً اينترنتی و براساس آگهی مندرج در سايت می باشد. 
6- لازم به ذكر است صدور كارت شركت در آزمون به منزله تاييد اطلاعات ارسالی از سوی داوطلب نبوده و مدارک پس از اجرای آزمون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
7- كسب حد نصاب لازم در آزمون كتبی، هيچگونه حق به كارگيری را برای داوطلب ايجاد نمی كند.
8- مسئوليت ناشی از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهی و يا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان مصاحبه و بعد از آن بر عهده داوطلب می باشد.
9- انتخاب نهايی پذيرفته شدگان آزمون، پس از طی مراحل آزمون عملی و مصاحبه تخصصی و روانشناسی و طب صنعتی و ساير مراحل ميسر می باشد و به پذيرفته شدگان اطلاع رسانی خواهد شد.
10- لازم به توضيح است که جذب نيروی انسانی در شرکت بر اساس موفقيت متقاضيان در تمامی مراحل استخدامی (مشتمل بر آزمون کتبی، آزمون عملی، مصاحبه عمومی وتخصصی، گزينش و معاينات پزشکی) تعيين گرديده و چنانچه متقاضيان در هر يک از مراحل فوق موفقيت لازم را کسب ننمايند، موضوع ادامه مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گرديد. 
11- جذب نيرو صرفاً جهت به کارگيري از طريق شرکت هاي پيمانكار طرف قرارداد پتروشيمی خراسان در محل مجتمع پتروشيمی واقع در شهرستان بجنورد می باشد.
12- از پذيرفته شدگان نهايي تعهد محضری خدمت به ميزان 5 سال بعد از آموزش اخذ خواهد شد.

آگهی های استخدام خود را ثبت کنید

درج آگهی

لینکهای مربوط به این آگهی

کار مورد علاقه خود را در مکان مورد نظر خود به راحتی پیدا کنید