استخدام قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبيا(ص) ارتش سال 96

  • کارفرما : قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا
  • محل های استخدام مورد نیاز : تمام ایران
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ ثبت : 21 بهمن 1396
  • تاریخ انقضا : 1 اسفند 1396

متن آگهی

قرارگاه پدافند هوايی خاتم الانبياء(ص) ارتش جمهوری اسلامی ايران به منظورتأمين كادر هيئت علمی دانشگاه خاتم الانبياء (ص) از دارندگان مدرک دكترا در رشته های مشروحه زير

به صورت كارمندی پيمانی (ماده 38) داوطلب مرد می پذيرد.

 

الف) شرايط جذب:

◄شرايط عمومی:

1-تابعيت جمهوری اسلامی ايران 2- متدين به دين مبين اسلام و اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و احكام اسلامی 3- نداشتن سوء پيشينه كيفری،سياسی و اخلاقي 4- عدم سابقه اعتياد به مواد مخدر و محروميت از خدمات دولتی 5- داشتن سلامت روانی و جسمانی برابر گواهی اداره بهداشت و درمان(حداقل قد160 سانتيمتر) 6- موفقيت در آزمايش های ورودی برابر مقررات استخدامی 7- داشتن مدرک  فارغ التحصيلی معتبر در رشته های مورد نياز8- نداشتن تعهد خدمت به سازمان های دولتی و غيردولتی به صورت رسمی، آزمايشی و يا پيمانی.

 

◄ شرايط اختصاصی:

(1) حداكثر سن 40 سال تمام (متولدين 01/11/1356به بعد) می باشد.

تبصره: داوطلبانی كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد.

(2) استخدام مشمولين وظيفه عمومی مستلزم ارائه مدركی دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي می باشد. (استخدام مشمولين غايب و دارندگان كارت معافيت پزشكی ممنوع است).

(3) فرزندان معظم شهدا، جانبازان و آزادگان از كار افتاده كلی با ارائه مدرک معتبر از شرط سن و معدل معاف می باشند.

(4) فرزندان كاركنان نيرو های مسلح جمهوری اسلامی ايران از امتياز های مصوب برخوردار می شوند.

 

ب) امتيازها:

1. داوطلبان در صورت تغيير وضعيت به هيئت علمی وزارتی تابع قوانين و مقررات وزارت علوم و فناوري از نظر حقوق و مزايا خواهند بود.

2.  داوطلبان در طول مدت خدمت پيمانی از حقوق و مزايا و امتيازات برابر قوانين و مقررات ارتش جمهوري اسلامی ايران همانند بيمه خدمات درمانی براي خود عائله تحت تكفل (تنها همسر و فرزند مستخدم)، كارت اعتباری خدمات حكمت كارت، بيمه عمر و ساير خدمات رفاهی برابر مقررات و ضوابط موجود بهره مند می گردند.

 

ج) نحوه جذب و استخدام:

1. پس از ثبت نام داوطلبان صلاحيت عمومی آنان در هيئت اجرایی جذب ارتش جمهوری اسلامی ايران بررسی می گردد.

2. داوطلبان حائز شرايط حداقل 2 ترم تحصيلی به صورت مدرس داخلی در دانشگاه خاتم الأنبياء (ص) به كارگيری شده تا فرصت فعاليت های آموزشی و پژوهشی برای آنان فراهم گردد.

3.  پس از كسب شرايط صلاحيت علمی (حداكثر 2 سال) توسط داوطلبان بررسی صلاحيت علمی داوطلبان بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده در هيئت اجرايی  جذب انجام و در صورت تاييد و كسب امتيازات لازم ،سوابق جهت  صدور حكم هيئت علمی رسمی آزمايشی به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ارسال می گردد.

4. در صورت صدور مجوز رسمی آزمايشی توسط وزارت پيش گفته، حكم تغيير وضعيت از پيمانی به رسمی آزمايشی در ارتش نيز صادر و از آن تاريخ به بعد حقوق و مزايای عضو هيئت علمی وزارتی بهره مند می گردد.

5. در صورت عدم احراز شرايط عضويت هيئت علمی سازمان مجاز است به خدمت پيمانی داوطلبان خاتمه دهد.

6.  برای داوطلبان دوره كوتاه مدت كارمندی (آشنایی با ارتش) پيش بينی و اجرا خواهد شد.

7. متقاضيان استخدام كه قبلا دارای سابقه خدمت پيمانی در نيروهای مسلح بوده اند، واجد شرايط استخدام مجدد به صورت پيمانی نمی باشند.

 

د)مدارک مورد نياز برای ثبت نام: 

1- دو قطعه عكس 4×3

2- روگرفت كارت ملی و شنا سنامه از تمام صفحات

3- روگرفت كا رت پايان خدمت و يا گواهی اشتغال به خدمت يا كارت  معافيت دائم غير پزشكی و يا برگه اعزام به خدمت.

تبصره: فارغ التحصيلان نيمه اول سال جاری به علت برخورداري از معافيت تحصيلی، از ارائه مدرک ياد شده معاف می باشند.

4- روگرفت مدرك تحصيلی.

5- خانواده درجه يک شهدا، جانبازان،آزادگان،فرزندان نظامی و بسيجيان فعال، روگرفت مدرک معتبراز سازمان مربوطه را جهت برخورداری از امتيازات مصوب ارسال نمايند.

6- دارندگان مدارک تحصيلی كه مشمول طرح نيروی انسانی می باشند، بايد گواهی اتمام طرح خود و يا معافيت از آن راهنگام ثبت نام ارائه نمايند.

 

ه ) نحوه ثبت نام:

1- مهلت ثبت نام برای داوطلبان از01/11/96 الی 01/12/96 بوده و داوطلبان می توانند مدارک خود را به همراه تلفن تماس، از طريق پست به نشانی: 

تهران– بزرگراه بسيج– خيابان شهيد رحيمی– جنب سازمان بسيج مستضعفين- دانشگاه پدافند هوايی خاتمالانبياء(ص)- مديريت نيروی انسانی 

كد پستي 13513-17818

ارسال نمايند.

2- به مداركی كه پس از تاريخ تعيين شده واصل  شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

1- مدرک: دكتری، رشته/ گرايش: رياضی (محض)، تعداد: 1، جنسيت: مرد

 

2-مدرک: دكتری، رشته/ گرايش: برق (قدرت)، تعداد: 1، جنسيت: مرد

 

3-مدرک: دكتري، رشته/ گرايش: نرم افزار، تعداد: 2 ، جنسيت: مرد

 

4-مدرک: دكتری، رشته/ گرايش: برق (كنترل)، تعدداد: 1، جنسيت: مرد 


 

 

آگهی های استخدام خود را ثبت کنید

درج آگهی

لینکهای مربوط به این آگهی

کار مورد علاقه خود را در مکان مورد نظر خود به راحتی پیدا کنید