دعوت به همکاری موسسه خیریه محک

  • کارفرما : موسسه خیریه محک
  • محل های استخدام مورد نیاز : تهران
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ ثبت : 15 تير 1395
  • تاریخ انقضا : 19 تير 1395

عناوین شغلی مورد نیاز

روانشناس

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
محل استخدام : تهران
شرایط : سابقه کار بالینی با کودک و بزرگسال
رشته های تحصیلی قابل قبول : بالینی،

کارشناس فیزیوتراپی

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : تهران
شرایط : ترجیحا خانم
رشته های تحصیلی قابل قبول : فیزیوتراپی

کارشناس بهداشت حرفه ای

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : تهران
شرایط : ترجیحا خانم
رشته های تحصیلی قابل قبول : کاردرمانی،

کارشناس آموزش منابع انسانی

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : تهران
شرایط : تجربه در متدولوژی ها و تکنولوژی های آموزشی، تجربه در آموزش دهی، تجربه مهارت های نیرومند در تفکر و برنامه ریزی، داشتن مهارت های ارائه مطلب، ارتباطات و تحلیل
رشته های تحصیلی قابل قبول : مدیریت و برنامه ریزی آموزشی/ مدیریت/ ارتباطات،

کارشناس آزمایشگاه (آنالیزور کاریو تایپ)

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
محل استخدام : تهران
شرایط : سابقه و توانایی انجام آنالیز کاری و تایپ (آنالیز نمونه های خون و مغز استخوان)

مددکار

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : مددکار،

جمع دار اموال

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : حسابداری

کارشناس کاردرمانی

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : تهران
شرایط : ترجیحا خانم
رشته های تحصیلی قابل قبول : کاردرمانی،

متن آگهی

موسسه خیریه محک دعوت به همکاری می نماید.

لینکهای مربوط به این آگهی

کار مورد علاقه خود را در مکان مورد نظر خود به راحتی پیدا کنید