فراخوان جذب هيات علمي در پژوهشكده محيط زيست جهاددانشگاهي گيلان

  • کارفرما : جهاد دانشگاهی
  • محل های استخدام مورد نیاز : گیلان
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ ثبت : 5 مرداد 1398
  • تاریخ انقضا : 26 مرداد 1398

عناوین شغلی مورد نیاز

مهندس محيط زيست- پسماند

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد , دکترا
محل استخدام : گیلان
شرایط : فارغ التحصيل دانشگاه هاي سراسري و معتبر خارجي- حداكثر سن مجاز براي فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد، 30 سال- حداكثر سن مجاز براي فارغ التحصيلان دكتري، 35 سال

مديريت و برنامه ريزي محيط زيست

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد , دکترا
محل استخدام : گیلان
شرایط : فارغ التحصيل دانشگاه هاي سراسري و معتبر خارجي- حداكثر سن مجاز براي فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد، 30 سال- حداكثر سن مجاز براي فارغ التحصيلان دكتري، 35 سال

مهندس محيط زيست- آب و فاضلاب

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد , دکترا
محل استخدام : گیلان
شرایط : فارغ التحصيل دانشگاه هاي سراسري و معتبر خارجي- حداكثر سن مجاز براي فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد، 30 سال- حداكثر سن مجاز براي فارغ التحصيلان دكتري، 35 سال

مهندس عمران محيط زيست- پسماند

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد , دکترا
محل استخدام : گیلان
شرایط : فارغ التحصيل دانشگاه هاي سراسري و معتبر خارجي- حداكثر سن مجاز براي فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد، 30 سال- حداكثر سن مجاز براي فارغ التحصيلان دكتري، 35 سال

مهندس عمران محيط زيست- آب و فاضلاب

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد , دکترا
محل استخدام : گیلان
شرایط : فارغ التحصيل دانشگاه هاي سراسري و معتبر خارجي- حداكثر سن مجاز براي فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد، 30 سال- حداكثر سن مجاز براي فارغ التحصيلان دكتري، 35 سال

مهندس شيمي- محيط زيست

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد , دکترا
محل استخدام : گیلان
شرایط : فارغ التحصيل دانشگاه هاي سراسري و معتبر خارجي- حداكثر سن مجاز براي فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد، 30 سال- حداكثر سن مجاز براي فارغ التحصيلان دكتري، 35 سال

کارشناس سنجش از دور- برنامه ريزي محيط زيست

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد , دکترا
محل استخدام : گیلان
شرایط : فارغ التحصيل دانشگاه هاي سراسري و معتبر خارجي- حداكثر سن مجاز براي فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد، 30 سال- حداكثر سن مجاز براي فارغ التحصيلان دكتري، 35 سال

کارشناس اقتصاد كشاورزي- منابع طبيعي

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد , دکترا
محل استخدام : گیلان
شرایط : فارغ التحصيل دانشگاه هاي سراسري و معتبر خارجي- حداكثر سن مجاز براي فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد، 30 سال- حداكثر سن مجاز براي فارغ التحصيلان دكتري، 35 سال

متن آگهی

 

پژوهشكده محيط زيست جهاددانشگاهی سازمان جهاددانشگاهی گيلان دعوت به همکاری می نماید.

لینکهای مربوط به این آگهی

کار مورد علاقه خود را در مکان مورد نظر خود به راحتی پیدا کنید