نام شغل، تخصص یا رشته مورد نیاز خود را وارد کنید. مانند حسابدار جوشکار و ...
استان،شهر یا کارفرمایی که میخواهید در آن جستجو شود را وارد کنید. مانند تهران، شیراز، صادرات و ...

نتایج جستجوی شما

کارشناس - شرکت تولیدی بردارشیب

27 خرداد 98
محل کار : تبریز
تخصص مورد نیاز : تخصصی در آگهی ذکر نشده است
ادامه مطلب را بخوانید

جوشكار و مونتاژكار - شرکت فولاد مهر سهند

22 خرداد 98
محل کار : تبریز
تخصص مورد نیاز : تخصصی در آگهی ذکر نشده است
ادامه مطلب را بخوانید

كارشناس فروش - شرکت فولاد مهر سهند

22 خرداد 98
محل کار : تبریز
تخصص مورد نیاز : تخصصی در آگهی ذکر نشده است
ادامه مطلب را بخوانید

كارشناس صنايع - شرکت فولاد مهر سهند

22 خرداد 98
محل کار : تبریز
تخصص مورد نیاز : تخصصی در آگهی ذکر نشده است
ادامه مطلب را بخوانید
صفحه 1 از 1

آگهی های ویژه استخدام