نام شغل، تخصص یا رشته مورد نیاز خود را وارد کنید. مانند حسابدار جوشکار و ...
استان،شهر یا کارفرمایی که میخواهید در آن جستجو شود را وارد کنید. مانند تهران، شیراز، صادرات و ...

نتایج جستجوی شما

مدیر بازرگانی - موسسه رشد سرمایه انسانی ایرانیان (رسا)

4 ارديبهشت 98
محل کار : خوزستان
تخصص مورد نیاز : تخصصی در آگهی ذکر نشده است
ادامه مطلب را بخوانید

کارشناس بازرگانی - موسسه رشد سرمایه انسانی ایرانیان (رسا)

4 ارديبهشت 98
محل کار : خوزستان
تخصص مورد نیاز : تخصصی در آگهی ذکر نشده است
ادامه مطلب را بخوانید

کارشناس IT - موسسه رشد سرمایه انسانی ایرانیان (رسا)

4 ارديبهشت 98
محل کار : خوزستان
تخصص مورد نیاز : مسلط به مفاهیم مهندسی نرم افزار، پایگاه داده و حداقل یک زبان برنامه نویسی
ادامه مطلب را بخوانید

مدیر مالی - موسسه رشد سرمایه انسانی ایرانیان (رسا)

4 ارديبهشت 98
محل کار : خوزستان
تخصص مورد نیاز : تخصصی در آگهی ذکر نشده است
ادامه مطلب را بخوانید

کارشناس حسابداری - موسسه رشد سرمایه انسانی ایرانیان (رسا)

4 ارديبهشت 98
محل کار : خوزستان
تخصص مورد نیاز : تخصصی در آگهی ذکر نشده است
ادامه مطلب را بخوانید
صفحه 1 از 1

آگهی های ویژه استخدام