نام شغل، تخصص یا رشته مورد نیاز خود را وارد کنید. مانند حسابدار جوشکار و ...
استان،شهر یا کارفرمایی که میخواهید در آن جستجو شود را وارد کنید. مانند تهران، شیراز، صادرات و ...

نتایج جستجوی شما

نیروی ساده (1 نفر) - شرکت صنایع نساجی تاراریس آریا

30 ارديبهشت 97
محل کار : قم
تخصص مورد نیاز : تخصصی در آگهی ذکر نشده است
ادامه مطلب را بخوانید

نیروی برق (5 نفر) - شرکت صنایع نساجی تاراریس آریا

30 ارديبهشت 97
محل کار : قم
تخصص مورد نیاز : تخصصی در آگهی ذکر نشده است
ادامه مطلب را بخوانید

مهندس کنترل کیفیت (1 نفر) - شرکت صنایع نساجی تاراریس آریا

30 ارديبهشت 97
محل کار : قم
تخصص مورد نیاز : مسلط به زبان انگلیسی- مشتاق به یادگیری و تحول
ادامه مطلب را بخوانید

مهندس تولید (1 نفر) - شرکت صنایع نساجی تاراریس آریا

30 ارديبهشت 97
محل کار : قم
تخصص مورد نیاز : مسلط به زبان انگلیسی- مشتاق به یادگیری و تحول
ادامه مطلب را بخوانید

مدیر تولید (1 نفر) - شرکت صنایع نساجی تاراریس آریا

30 ارديبهشت 97
محل کار : قم
تخصص مورد نیاز : تجربه کار در خط ریسندگی الیاف کوتاه- مسلط به زبان انگلیسی- مشتاق به یادگیری و تحول
ادامه مطلب را بخوانید
صفحه 1 از 1

آگهی های ویژه استخدام