نام شغل، تخصص یا رشته مورد نیاز خود را وارد کنید. مانند حسابدار جوشکار و ...
استان،شهر یا کارفرمایی که میخواهید در آن جستجو شود را وارد کنید. مانند تهران، شیراز، صادرات و ...

نتایج جستجوی شما

مدیرفروش - شرکت آتیه سازان زندگی ایرانیان

27 شهريور 98
محل کار : مازندران
تخصص مورد نیاز : 🔹آشنایی با اصول مدیریت و مباحث فروش و بازاریابی 🔹تسلط به کامپیوتر و توانمندی آموزش و ارائه گزارش
ادامه مطلب را بخوانید
صفحه 1 از 1