نام شغل، تخصص یا رشته مورد نیاز خود را وارد کنید. مانند حسابدار جوشکار و ...
استان،شهر یا کارفرمایی که میخواهید در آن جستجو شود را وارد کنید. مانند تهران، شیراز، صادرات و ...

نتایج جستجوی شما

رئيس حسابرسي داخلي - گروه گسترش سرمایه گذاری ارزش

22 خرداد 98
محل کار : هرمزگان
تخصص مورد نیاز : آشنايي كامل با كنترل هاي داخلي- تهيه گزارش شناخت- آشنايي با حسابرسي مبتني برريسك- آشنايي كامل درگزارش نويسي- آشنايي كامل بافرآيند حسابرسي مالي وعملياتي و در كل آشنايي كامل بافرآيند حسابرسي داخلي- آشنايي كامل كار با كامپيوتر و تسلط كامل به اكسل
ادامه مطلب را بخوانید
صفحه 1 از 1

آگهی های ویژه استخدام