نام شغل، تخصص یا رشته مورد نیاز خود را وارد کنید. مانند حسابدار جوشکار و ...
استان،شهر یا کارفرمایی که میخواهید در آن جستجو شود را وارد کنید. مانند تهران، شیراز، صادرات و ...

نتایج جستجوی شما

مهندس مكانيك - شرکت کربن فعال پارس رفسنجان

4 ارديبهشت 98
محل کار : کرمان
تخصص مورد نیاز : تخصصی در آگهی ذکر نشده است
ادامه مطلب را بخوانید

مهندس مواد (متالوژي صنعتي) - شرکت کربن فعال پارس رفسنجان

4 ارديبهشت 98
محل کار : کرمان
تخصص مورد نیاز : تخصصی در آگهی ذکر نشده است
ادامه مطلب را بخوانید

مهندس شيمي - شرکت کربن فعال پارس رفسنجان

4 ارديبهشت 98
محل کار : کرمان
تخصص مورد نیاز : تخصصی در آگهی ذکر نشده است
ادامه مطلب را بخوانید

مهندس برق - شرکت کربن فعال پارس رفسنجان

4 ارديبهشت 98
محل کار : کرمان
تخصص مورد نیاز : تخصصی در آگهی ذکر نشده است
ادامه مطلب را بخوانید

مهندس صنايع - شرکت کربن فعال پارس رفسنجان

4 ارديبهشت 98
محل کار : کرمان
تخصص مورد نیاز : تخصصی در آگهی ذکر نشده است
ادامه مطلب را بخوانید

تكنسين فني - شرکت کربن فعال پارس رفسنجان

4 ارديبهشت 98
محل کار : کرمان
تخصص مورد نیاز : تخصصی در آگهی ذکر نشده است
ادامه مطلب را بخوانید

كارگر ساده - شرکت کربن فعال پارس رفسنجان

4 ارديبهشت 98
محل کار : کرمان
تخصص مورد نیاز : تخصصی در آگهی ذکر نشده است
ادامه مطلب را بخوانید
صفحه 1 از 1

آگهی های ویژه استخدام