انتصابات جدید در بانک ملی ایران

سه شنبه ، 18 تیر 1398 ، 09:21
با صدور احکامی توسط محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران تعداد 4 نفر از همکاران به سمت های جدید مدیریتی منصوب شدند که عبارتند از:

1.آقای محمد شهرام اخلاق دوست :مدیر امور حراست

2.آقای نادر اکبری وند :ریاست اداره کل روابط عمومی

3.آقای بهرام واقفی:ریاست اداره کل بازاریابی و امور مشتریان

4.آقای علیرضا یحیوی: سرپرست اداره کل تحقیقات و نوآوری


► اجاره حساب بانکی؛ از نگاهی دیگر
بانک گردشگری، پیشتاز ایجاد فرهنگ سازمانی بین بانک‌های خصوصی کشور شد. ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر