رشد چشمگیر پرداخت تسهیلات بانک ‌قرض‌الحسنه‌مهرایران/ منابع در بانک هیچگاه قفل نشده است

دوشنبه ، 7 مرداد 1398 ، 12:03
حسن تلیکانی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ايران، با تعصبي خاص در خصوص بانک صحبت مي کند، وقتي از تلاش بانك در رفع نياز، افراد جامعه سخن مي گويد غرور دلنشيني در كلامش مستتر مي‌شود. وقتي از اينكه ريالي از منابع بانك به مسيري غير حركت نكرده است مي گويد آرامشي در صدايش حس مي شود و مطمئنا همه اينها از نتايج اجراي سنتي نيك به نام قرض الحسنه است آن هم در بانكي كه با منابع اندكي كه دارد همواره در رتبه يك رشد تسهيلات دهي در نظام بانكي قرار مي‌گيرد.آنچه كه مي خوانيد حاصل گفتگوي ما با اين عضو هيات مديره بانك قرض الحسنه مهر ايران است.


رونق تولید شعاری است که امسال از سوی مقام معظم رهبری انتخاب شده است، مسالهاي است که بيش از هر چيزي نياز به سياستهاي بلندمدت، ميان مدت و کوتاه مدت دارد، بانک قرض الحسنه مهرايران به سهم خود چه اولويت و سياست هاي مشخصي براي تحقق شعار سال و رونق اقتصادي كشور دارد ؟
شبکه بانکی وظیفه بسیار مهمی در بحث حمايت از توليد در اقتصاد کشور دارد و با توجه به اقتصاد بانک محور كشور تنها بخشي كه تامين مالي واحدهاي توليدي را به عهده دارد، شبكه بانكي است. اگر اين بنگاه هاي اقتصادي نتوانند نقدينگي واحد هاي توليدي را تامين كنند بيشك توليد با مشكل مواجه خواهد شد.
بانک قرض الحسنه مهر ایران یکی از بانک های مهم کشور است كه ماموريت قرض الحسنه دارد و تسهيلات خود را بدون بهره بانكي در اختيار شبكه اقتصادي و توليد قرار ميدهد. البته عمده تسهيلاتي كه اين بانك پرداخت ميكند مربوط به كسب و كارهاي كوچك است. اين بانك كار تجاري انجام نميدهد و نياز ضروري افراد جامعه را تامين ميكند. الويت اين بانك پرداخت تسهيلات به افراد نيازمند است كه با منابع كوچك مشكلشان حل ميشود. مانند بنگاه هاي خرد، روستاييان و افرادي كه به دنبال راه اندازي مشاغل خانگي هستند و تسهيلات با بهره كم از كارشان گرهگشايي ميكند. بانك قرضالحسنه مهرايران در ۱۱ سالي كه ازتاسيس آن ميگذرد بر اساس همين سياست به ۵ ميليون نفر تسهيلات پرداخت كرده است و ۷۰درصد تسهيلات پرداختي مربوط به دو سال اخير بوده است و اين خود نشان از آن دارد كه بانك قرضالحسنه مهر ايران توانسته جايگاه خود را در بين مردم پيدا كند.

میزان منابع بانک در طی سالهای اخیر به چه عددي رسيده است وجايگاه بانک درشبکه بانکي كجا است؟
در حال حاضر منابع بانک بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان است که ۷۵ درصد این منابع در دو سال اخیر جمع شده است. در حال حاضر بانک قرض الحسنه مهر ايران در رتبه ۲۲ از نظر ميزان منابع در سيستم بانکي و از نظر ميزان رشد وام دهي در رتبه اول تا دوم قرار دارد علت اين امر ناشي از سرعت گردش پول در بانك است و همچنين ميزان مطالبات بانك كه كمتر از يك درصد است. اين حجم كم معوقات نشان از اعتمادي است كه بين بانك و مشتري وجود دارد.
بانک هر آنچه که منابع دارد را به مردم وام میدهد و منابع به هیچ وجه در بانک قفل نمیشود. بانک هر آنچه كه از بازپرداخت تسهیلات دريافت ميكند با درنظر گرفتن ذخيره قانوني كه بايد نزد بانك مركزي باشد مابقي را به مردم تسهيلات ميدهد. با اطمينان ميگوييم كه هيچ فعاليتي به جز بانكداري در كشور انجام نمي دهيم.

در سایه پرداخت تسهیلات قرضالحسنه بانکی به بنگاههای خرد در بحث اشتغالزايي چه گامهايي برداشتهايد؟ دربحث اشتغالزايي بسياري از افراد خواهان خوداشتغالي و ايجاد کسب وکار مستقل هستند و در بيشتر مواقع توان لازم براي تأمين مبلغ سرمايه گذاري را به صورت شخصي ندارند، در زمينه حمايت از اين افراد مشخصا چه برنامههايي داشتيه ايد ؟
از زمان تاسیس بانک قرضالحسنه مهر ایران تا به امروز نیازهای ضروري مردم را پوشش داديم و براي آنکه بانک را به مردم بشناسانيم در تمام شهرهاي کوچك و بزرگ شعبه افتتاح كرديم تا از اين طريق تقاضاهاي خرد مردم را در قالب قرضالحسنه در سراسر كشور پاسخ دهيم. در امر اشتغال نيز با سازمان هايي كه با مردم مستقيم كار مي كنند؛ مانند بنياد بركت، كميته امداد امام خميني (ره) و صندوق كشاورزي تفاهمنامههايي امضا كردهايم، به عنوان نمونه طي تفاهمي كه با كميته امداد داشتهايم بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر تسهيلات اشتغالزايي دريافت كرده اند. در مورد مددجويان بنياد بركت نيز بالغ بر ۱۲ هزار فقره تسهيلات به روستاييان در امر اشتغالزايي تخصيص داه شده است.

بانک قرضالحسنه مهر ایران خاستگاه مردمی دارد و بدون تردید قدرتمند شدن بانک منجر به افزایش قدرت تسهيلات دهي در حوزه قرض الحسنه ميشود و افزايش تسهيلات قرض الحسنه، طلسم وامهاي ربوي را در هم ميشکند، در اين خصوص آيا هم افزايي با سازمانها و نهادهاي مختلف جامعه داشته ايد؟
امسال نیز همکاری خود را با سازمان هایی که پيش از اين تفاهم نامه همکاري باهم امضاء کرده ايم، ادامه خواهيم داد. همچنين با سازمان صندوق توسعه كشاورزي همكاري را آغاز كردهايم تا مشكلات كشاورزان در بحث بيمه كشاورزي را حل كنيم، در بحث اشتغالزايي روستاييان نيزرقمي حدود ۴۰ ميليارد تومان در قالب ۱۲ هزار فقره تسهيلات پرداخت، شده است. همچنين از يك ميليون و ۲۳۰ هزار فقره تسهيلاتي كه سال گذشته پرداخت شده ۷۰ درصد آن به امر اشتغال اختصاص داشته است.

آیا بانک قرضالحسنه مهر ایران در زمینه اشتغالزایي زنان که حدود نيمي از جمعيت کشور از تشکيل ميدهند، طرح خاصي را در دستور كار دارد؟
با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکيل مي دهند و همچنين نيمي از جمعيت دانشگاهي کشور را نيز بانوان تشكيل مي دهند، بنابراين نمي توان از نقش تاثيرگذار اين قشر از جامعه چشم پوشيد. طرح اندوخته بانوان، بانك قرضالحسنه مهر ايران با هدف ارزشآفريني بيشتر براي جامعه زنان كشور و توانمندسازي بانوان خانه دار و كارآفرين و به منظور ارائه خدمات بانكي متناسب با اين قشر از جامعه اجرا شده است. در اين طرح متقاضيان علاوه بر توسعه فضاي كسب و كار خود مي توانند در ارتقاي سطح رفاه خانوادههايشان نيز موثر واقع بشوند. همچنين توانمندي زنان بويژه زنان بد سرپرست و بيسرپرست در اين طرح مورد توجه بوده است.اين طرح طي تفاهم نامهاي بين بانك و معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري در حال اجراست .


اما طرح همیاران مهر را نیز می توان یکي از اقدامات ديگر بانک قرضالحسنه مهرايران در بحث هم افزايي و تامين مالي جمعي به منظور حمايت از نيازمندان عنوان کرد؟
طرح همیاران مهر ایران آینده نگری در کمک به نيازمندان است، چنانچه مردم با استفاده از طرح همياران مهرايران اين بانک به انجام فعاليت هاي عام المنفعه هدفمند اقدام کنند، چه بسا بسياري از آسيبهاي اجتماعي ناشي از محروميتهاي اقتصادي در جامعه رفع شود. يكي از برنامهها و اهداف اين طرح كمك به نيازمندان با استفاده از تأمين مالي جمعي در قالب عقد صلح و به صورت بلاعوض در حساب تعريف شده نزد بانك قرضالحسنه مهرايران است. بر اين اساس خيران ميتوانند همسو با نيات خيرخواهانه و نوع دوستانه خود مبالغ مدنظر را در حساب طرح همياران مهر حبه كرده و با مشاركت در اين كار خير به رفع مشكلات مختلف نيازمندان كمك كنند. تسهيلات قرضالحسنه اين طرح در راستاي كمك به اشتغال، درمان، جهيزيه، تحصيل، مسكن و رفع مشكلات و نيازمندي هاي مختلف خانوادههاي نيازمند پرداخت ميشود و آثار ماندگاري به همراه خواهد داشت. منافع حاصل از اين طرح ميتواند در كاستن مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مردم و پيشرفت مادي و معنوي جوامع مؤثر باشد. اين طرح به عنوان يكي از ضروريترين نيازهاي جامعه است و هموطنان خير با كمك به ديگران و بخشش قسمتي از داراييهاي نقدي خود در طرح همياران مهر ايران ميتوانند، زندگي را براي ساير افراد جامعه به ويژه نيازمندان آسان كنند.


► بانک مسکن، مبدع پرداخت خودکار عوارض آزادراهی
جزئیات محکومیت داماد شریعتمداری اعلام شد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر