نامگذاری روز ۱۴ اسفند به نام «ترویج فرهنگ قرض الحسنه» در تقویم رسمی کشور

چهارشنبه ، 4 دی 1398 ، 13:54
دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران بيان داشت: با تصميم شوراي فرهنگ عمومي، ۱۴ اسفند به نام روز «ترويج فرهنگ قرض الحسنه» در تقويم رسمي کشور نامگذاري شد.

به گزارش بانکی به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، دکتر مرتضی اکبری در اين باره اظهارداشت: شوراي فرهنگ عمومي به پيشنهاد بانک قرض الحسنه مهرايران و با هدف ترويج سنت نيكوي قرض الحسنه به منظور تقويت حس نوع دوستي در ميان آحاد جامعه، روز ۱۴ اسفند را به نام روز «ترویج فرهنگ قرض الحسنه» نامگذاری کرد.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران در این خصوص گفت: این بانک پيشنهاد نامگذاري روزي خاص به نام «قرض الحسنه» را با هدف احياء فرهنگ قرض الحسنه که نقش بسزايي در توانمندسازي اقشار متوسط و ضعيف جامعه ايفا مي کند به دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي ارايه داد.
وی افزود: شورای فرهنگ عمومی با توجه به اهمیت موضوع «قرض الحسنه»، پيشنهاد مطرح شده را به منظور بررسي کارشناسي در کميسيون نامگذاري روزهاي خاص متشکل از نمايندگان منتخب اعضاي شوراي فرهنگ عمومي و همچنين نمايندگان فرهنگستان هاي چهارگانه مطرح کرد.
دکتر مرتضی اکبری خاطرنشان کرد: پیشنهادهای مزبور با موافقت کارشناسان پس از تصويب شوراي فرهنگ عمومي، براي تأييد نهايي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعلام شد و باتوجه به اهميت ترويج و احياي فرهنگ قرض الحسنه در جامعه، روز ۱۴ اسفند مصادف با روز احسان و نيكوكاري، به نام روز «ترويج فرهنگ قرض الحسنه» نامگذاري شد.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران تصریح کرد: در این راستا جا دارد تا از شوراي فرهنگ عمومي به ويژه از حمايت ها و همکاري هاي دکتر محمدرضا موالي زاده دبير محترم شوراي فرهنگ عمومي كشور قدرداني نمايم.


► ارسال رمز دوم پویا از طریق پیامک توسط بانک سامان
نسخه جدید موبایلت ویژه کاربران iOSعرضه شد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر