موفقیت بانک کشاورزی در بهبود عملکرد مالی

شنبه ، 12 بهمن 1398 ، 10:22
با وجود رشد چشمگیر سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک کشاورزی در 10 ماهه اول سال جاری، میزان سود پرداختی به این سپرده ها نسبت به مدت مشابه سال 1397 کمتر بوده است.

در نتیجه این بهبود، هزینه تمام شده منابع بانک کشاورزی در ده ماهه اول سال جاری نسبت به پایان سال 1397، حدود 0/8 درصد کاهش یافته است و به این ترتیب 6500 میلیارد ریال در هزینه های مالی این بانک صرفه جویی شده است.تلاش شعب بانک کشاورزی برای جذب منابع ارزان و بهبود ترکیب سپرده ها در کنار ماه شمار شدن پرداخت سود سپرده ها از جمله دلایل این موفقیت بوده است.

► زمان قطع رمز دوم ایستا در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مختلف
مهلت استفاده از رمز دوم ثابت در تراکنش‌های تا مجموع یک میلیون ریال در بانک صادرات ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر