زمان قطع رمز دوم ایستا در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مختلف

شنبه ، 12 بهمن 1398 ، 11:55
به دنبال اقدامات انجام‌شده در مورد قطع رمز دوم ایستا (رمز دوم فعلی کارت بانکی) از روز هشتم بهمن‌ماه، ادامه روند قطع رمز دوم ایستا در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به شرح ذیل است:

  •  بانک کشاورزی در روز سیزدهم بهمن‌ماه
  •  بانک‌های رفاه و سینا در روز چهاردهم بهمن‌ماه
  •  بانک‌های مسکن، ملت، دی و قوامین در روز پانزدهم بهمن‌ماه
  •  بانک‌های سامان، توسعه تعاون، قرض‌الحسنه مهر ایران، پست‌بانک و موسسه اعتباری ملل در روز شانزدهم بهمن‌ماه

قطع سرویس رمز دوم ایستا در سایر بانک‌ها نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.► تسهیلات بانک توسعه تعاون منجر به رونق تولید در چابهار شده است
موفقیت بانک کشاورزی در بهبود عملکرد مالی ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر