تغییر ساعات کاری شعب بانک آینده

يكشنبه ، 11 اسفند 1398 ، 12:50
با توجه به مسئولیت اجتماعی، ضرورت مراقبت‌های بهداشتی پیش‌گیرانه و تقابلی بانک آینده نسبت به ویروس کرونا، با تاکید بر حفاظت از سرمایه انسانی فعال در شعب و نیز مشتریان محترم، بانک آینده روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:30 و روزهای پنج‌شنبه از ساعت 7:15 تا 12:45 آماده خدمت خواهند بود.

ساعت کاری ادارات مرکزی و مدیریت‌های امور شعب بانک آینده نیز به استثنای روزهای پنج‌شنبه که خاتمه کار ساعت 13:00 است، مطابق روال عادی، خواهد بود.


► نحوه مساعدت بانک‌ها به صاحبان کسب و کارها
راهنمای مراقبتی مشتریان بانکی برای پیشگری از بیماری کرونا ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر