بنر

برای پیگیری تراکنش های ناموفق چه کاری انجام دهیم؟

دوشنبه ، 24 شهریور 1399 ، 12:35

گزارش بانکی به نقل از بانک انصار، كلیه مغایرت های تراكنش های الكترونیك (به غیر از خرید شارژ کارتهای اعتباری) حداكثر طی مدت 48 ساعت به صورت واریز گروهی انجام خواهد گردید.
لذا در صورت كنترل صورت حساب و عدم واریز مغایرت پس از موعد مذكور، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایید.

تراكنش ناموفق به آن دسته از تراكنش هایی گفته می شود كه از طریق یكی از بسترهای الكترونیكی ( دستگاه خودپرداز(ATM) ،پایانه فروشگاهی(POS)،اینترنت بانك و ...) انجام شده و علی رغم كسر شدن وجوه از حساب مشتریان، خدمت مورد نظر از بانك ، دریافت نشده است . به منظور استفاده بهینه از امكانات این سامانه خواهشمنداست به نكات ذیل توجه فرمایید:


  •  تراكنشها می بایستی از دستگاههای خودپرداز ، پایانه های فروش، اینترنت بانک، موبایل بانک، آنی بانک  یا تلفن بانک صورت پذیرفته باشند.
  • دارندگان كارتهای بانك انصار كه به منظور انتقال وجوه به سایر بانكها از دستگاههای خودپرداز بانكهای دیگر استفاده نموده اند نیز می توانند تراكنشهای ناموفق را از این طریق پیگیری نمایند.
  •  از وقوع تراكنش ناموفق (به غیر از خرید شارژ کارتهای اعتباری)  می بایستی حداقل 48 ساعت گذشته باشد.
  •  خواهشمند است به منظور پیگیری بهتر شماره تلفن همراه خود به صورت صحیح درج فرمایید.
  • به منظور پیگیری تقاضای خود علاوه بر سایت اینترنتی بانك انصار می توانید به هریك از شعب این بانك نیز مراجعه فرمایید


► چه تسهیلاتی از چه بانکی بگیریم
مدیرعامل جدید شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا منصوب شد ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر