کتاب بابای دارا، بابای نادار قسمت اول

يكشنبه ، 20 مهر 1399 ، 10:15

من دو بابا داشتم، یکی دارا و دیگری نادار.

یکی بسیار درس خوانده و زیرک بود، مدرک دکترا داشت. بابای دیگر هرگز نتوانسته بود کلاس هشتم را هم به پایان برساند.

درآمد هر دونفرشان رضایتبخش بود، ولی یکی از آنها مشکلاتی نیز داشتند.

هر دو نفر تاثیرگذار بودند و نصایحی به من می کردند.

اگر من یک بابا داشتم فقط نصایح یکی از آنها را می شنیدم ولی حالا فرصت این را دارم که نصیحت هر دوی آنها را گوش کنم.

از دید یک بابا «عشق به پول سرچشمه همه بدی ها» بود و از دید دیگری «بی پولی ریشه همه بدی ها» بود.

یکی از دلایلی که دارایان همواره داراتر و ناداران نادارتر می شوند این است که موضوع بهره گیری از پول را یاد می گیرند.

یکی از باباها می گفت: دلیل اینکه پولدار نشده ام شما بچه ها هستید.

دیگری می گفت: دلیل اینکه باید ثروتمند شوم شما بچه ها هستید.

یکی از آنها معتقد بود پول را باید محتاطانه خرج کرد.

دیگری معتقد بود: مدیریت ریسک کردن را یاد بگیرید.

من باید راه یکی از این دو بابا را انتخاب می کردم تا همان مسیر را دنبال کنم. پس راه بابای پولدارم را انتخاب کردم.

در این کتاب درس هایی که از بابای پولدارم آموختم را با هم مرور می کنیم.


کتاب بابای پولدار، بابای بی پول

نوشته رابرت کیوساکی، شارون لچنر

مترجم: دکتر عبدالرضا رضایی نژاد

نشر فرا► داتین برنامه‌نویس دات‌نت استخدام می‌کند
سود بانکی تا ۱۴۰۳ واقعی می‌شود ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر