بنر

حساب جاری بانک سامان

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 16:06
 
حساب جاری بانک سامان
 
متقاضي افتتاح حساب بايد داراي اهليت قانوني " دارا بودن 18 سال تمام " بوده يا وكيل قانوني وي با در دست داشتن مدارك هويتي " شناسنامه – گذرنامه ( برای مشتریات خارجی )" شخصا به بانك مراجعه و پس از تكميل فرم هاي افتتاح حساب و درج نمونه امضاء‌ خود حداقل مبلغ گشايش حساب را به حساب خود يا موكل خود واريز نماييد
•      معرفی حساب جاری سامان
داشتن حساب جاري و در اختيار داشتن برگه اي كه اصطلاحا چك ناميده شود از جمله خدمات مهم بانكي است كه هر شخصي پس از رسيدن به سن قانوني وسوسه داشتن آن را همواره در سر دارد. اين وسوسه بيشتر خواهد شد رماني كه خدمات بانكداري الكترونيك هم به خدمت اين سرويس قديمي آمده باشد.
سپرده قرض الحسنه جاري بانك سامان مانند ساير سپرده هاي جاري در نظام بانكي كشور از طريق دسته چك شناخته مي شود. چك هاي عهده بانك سامان علاوه بر آن كه مانند چك هاي عهده ساير بانك ها در حكم اسناد لازم الاجرا بوده و از طريق اتاق پاياپاي قابل وصول هستند، مطابق با قوانين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از خدمات روز بانكداري مدرن نيز بهره مند بوده و امكانات ويژه اي در اختيار شما قرار مي دهد.
 
•      شرايط افتتاح حساب جاری
حساب جاري بانك سامان براي اشخاص حقيقي و حقوقي قابل افتتاح مي باشد. براي گرفتن دسته چك پس از اعلام درخواست از جانب شما ،‌در وهله اول بانك اقدام به اخذ استعلام از بانك مركزي نموده و پس ازدريافت پاسخ استعلام مبني بر نداشتن چك برگشتي و يا رفع سوء اثر چك هاي گذشته، بانك مدارك شناسايي فردي و شغلي شما را دريافت نموده و با تاييد رييس شعبه دسته چك شما حداكثر پس از دو روز آماده خواهد شد. در خصوص اشخاص حقوقي اساسنامه، روزنامه رسمي و معرفي امضاء داران شركت ضروري است.
 
•      اعتبار در حساب جاری
   در گردش نقدينگي شما که اهل داد و ستد هستيد به رغم برنامه ريزي دقيق و منظم، لحظاتي وجود دارد که درآمدها و هزينه هاي تحقق يافته از نظر زماني پاسخگوي يکديگر نمي باشند. به همين منظور بانک سامان خدمات اعتبار در حساب جاري که نوعي تسهيلات کوتاه مدت مي باشد را براي شما در نظر گرفته است. خدمات اعتبار در حساب جاري اين امکان را به شما عضو خانواده مالي سامان مي دهد تا کسري نقدينگي کوتاه مدت خود را به آسودگي برطرف نموده و از برگشت چک هاي خود جلوگيري نماييد. اين اعتبار با وثيقه و تا سقف معيني كه تابع عملكرد مالي شما در بانك سامان است اعطاء مي گرددو كار مزد آن به صورت روزشمار و بر مبناي مانده بدهي هر روز حساب مي شود. اين خدمات براي اشخاص حقيقي و حقوقي قابل پرداخت است.
 
•      امنيت حساب جاری
بانك سامان به منظور امنيت چك هاي صادره شده توسط شما، تدابير ويژه اي در نظر گرفته و امكان هر نوع سوء استفاده را به صفر رسانده است. شما مي توانيد هنگام در خواست دسته چك براي هر برگ چك صادره سقف مالي تعيين نماييد. همچنين در صورت استفاده از خدمات اينترنت بانك و تلفن بانك سامان شما مي توانيد مبلغ چك هاي صادره خود را در مركز اطلاعات بانك سامان ثبت نماييد. در اين صورت بانك ابتدا مبلغ چك را از مركز استعلام و چك را نقد نماييد. در صورت فقدان يا سرقت دسته چك نيز بانك يا صاحب دسته چك مي تواند چكهاي مفقودي يا سرقت شده را مسدود نمايد.
 
•      قابليت وصول در کليه شعب
بهره مندي از شعب آنلاين و استفاده از سيستم مكانيزه بانكي، اين امكان را براي شما فراهم نموده است تا بتوانيد در هر كجاي ايران و بدون از دست دادن زمان چك هاي خود را هنگام مراجعه به هر يك از شعب بانك سامان نقد كنيد. دارنده حساب جاري سامان هنگام صدور چك مي تواند با اطمينان بگويد: اين چك در تاريخ درج شده وصول مي شود.
 
•      حساب پشتيبان
حساب پشتيبان بانک سامان به شما اين امکان را مي دهد تا پولي هميشه بيدار و درآمد زا داشته باشيد. شما مي توانيد با معرفي سپرده کوتاه مدت خود به عنوان پشتيبان حساب جاري علاوه بر سود روز شمار سپرده كوتاه مدت، در صورت لزوم از موجودي سپرده كوتاه مدت براي جبران كسر موجودي حساب جاري و پاس شده چك هاي خود استفاده نماييد. با چنين سرويسي علاوه بر پس انداز وجوه مازاد بر نياز شما و تعلق سود به آن، از برگشت چک هاي شما نيز جلوگيري مي شود.


 

► حساب پس انداز قرض الحسنه بانک سامان
حساب های سپرده سرمایه گذاری بانک سامان ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر