بنر

کارت های بانک سپه

دوشنبه ، 14 مرداد 1387 ، 17:23
 
سپــه كــارت

سپه كارت براساس اصول ايمني ازطرف بانك براي متقاضي صادر مي شود و به عنوان ابزاري مناسب جهت دسترسي به حسابهاي تعريف شده روي كارت بانكي محسوب مي گردد دارندگان اين كارت مي توانند با مراجعه به كليه شعب بانك درسراسركشور كليه امور مربوط به دريافت وپرداخت نقدي ، انتقال وجه وحوالجات را انجام دهند.
 
شرايط و ضوابط :
1-داشتن حداقل 18 سال تمام
2-واريز حداقل مبلغ تعيين شده براي افتتاح حساب
3-پرداخت كارمزد افتتاح حساب طبق تعرفه موجود
 
مدارک مورد نياز :
1-تكميل فرم مربوط به افتتاح حساب سپه كارت
2-ارائه اصل و كپي شناسنامه


 

► اس ام اس بانک سپه
تلفن بانک سپه ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر