بنر

حساب قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 15:38
 
قرض الحسنه پس انداز

حساب قرض الحسنه پس انداز حسابی است که به آن سودی تعلق نمی گیرد و اشخاص به قصد خیر و کمک به افراد نیازمند ، اقدام به افتتاح آن می نمایند و مشتری هر زمان که به بانک مراجعه کند می تواند تمام و یا قسمتی از موجودی را برداشت نماید. برای افتتاح این نوع حساب مشتریان می توانند به هر یک از شعب این بانک مراجعه نمایند. از جمله مزایای این حساب شرکت در قرعه کشی می باشد.

شرایط و ضوابط مربوط به افتتاح حساب
1-داشتن حداقل سن 12 سال تمام برای افتتاح حساب.
2-افتتاح حساب به وسیله پدر یا مادر یا قیم قانونی افراد صغیر ( کمتر از 18 سال سن)
3- برای افراد محجور ، غایب و مفقودالاثر توسط امین منصوب از طرف دادگاه .
4- افتتاح حساب توسط برادر ، خواهر و غیره برای اطفال صغیر .
5- دو یا چند نفر به طور مشترک می توانند نزد بانک نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند.
6- افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز به نفع افراد کبیر دارای اهلیت قانونی توسط اشخاص غیر از وکیل یا قائم مقام قانونی آنها به شرط احراز هویت کامل افتتاح کننده حساب امکان پذیر است.
7- افتتاح حساب اشخاص حقوقی توسط صاحبان امضای مجاز.
مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی
1- تصویر مصدق شناسنامه صاحب حساب یا کارت شناسایی مورد قبول بانک (گواهینامه رانندگی ، گذرنامه و کارت ملی ).توجه: همراه داشتن كارت ملي الزامي مي باشد
2- تصویر مصدق شناسنامه امین ، قیم یا ولی هنگام افتتاح حساب برای محجورین ، صغار ، غایبین و مفقودالاثر.
3- تسلیم فتوکپی شناسنامه ولی و برگ تایید سمت قیم و امین که به وکالت افتتاح حساب می نمایند
4- در افتتاح حساب به وسیله وکیل ارائه اصل و فتوکپی شناسنامه وکیل و اصل و فتوکپی وکالتنامه ضروری می باشد.
5- گذرنامه و برگ اقامت در صورتی که باز کننده حساب از اتباع خارجی باشد
6- ارائه عکس و داشتن مهر توسط افراد بی سواد.
مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی
1- یک نسخه از تصویر مصدق اساسنامه شخص حقوقی و روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران که در آن آگهی آخرین تغییرات و اسامی صاحبان امضاهای مجاز چاپ شده باشد.
2- تاییدیه وزارت کار و امور اجتماعی یا سازمان مرکزی تعاون کشور بر حسب مورد در خصوص شرکت های تعاونی مسکن ( کارگری و غیر کارگری)
3- ارائه اصل و تصویر شناسنامه صاحبان امضای مجاز و ارائه مهر اشخاص حقوقی


شرایط برداشت از حساب
1- اشخاصی که به سن 18 سال تمام رسیده باشند با ارائه اصل شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر مورد قبول بانک.
2- هر شخص حقیقی کمتر از 18 سال که به حکم دادگاه اجازه تصرف در اموال خود را داشته باشد با ارائه حکم رشد و همچنین اصل شناسنامه .
3- اگر حساب‌ بوسيله‌ فردي‌ كه ‌12سال‌ تمام‌ دارد افتتاح‌ شده‌ باشد پس‌ از آنكه‌ به‌ سن ‌15سال‌ تمام‌ رسیدشخصا" مي‌تواند از حساب‌ خود برداشت‌ نمايد.
 توضيح‌: حق‌ برداشت‌ از اين‌ حسابها منحصرا" با صاحب‌ حساب‌ مي‌باشد.
 4- اگرحساب‌ بوسيله‌ مادر و بنام‌ فرزند صغير او افتتاح‌ شده‌ باشد، حق‌ برداشت‌ تا رسيدن‌ سن‌ صغير به‌18سال‌ تمام‌ فقط‌ با مادر است‌.
 5- برداشت از حساب صغیر توسط قیم و امین منوط به ارائه اجازه دادگاه ( سرپرستی ) و همچنین ارائه اصل شناسنامه قیم و امین می باشد
6- ولی تا قبل از رسیدن سن صغیر به 18 سال تمام و یا تا زمان ارائه حکم رشد توسط صغیر ( قبل از 18 سال ) می تواند نسبت به برداشت از حساب با ارائه شناسنامه اقدام نماید.
7- برداشت از حسابی که برای افراد کبیر توسط اشخاصی غیر از وکیل یا قائم مقام قانونی آنها افتتاح شده تنها با مراجعه صاحب حساب به شعبه و ارائه دفترچه حساب واحراز هویت کامل وی امکانپذیر است .
8- برداشت از حساب اشخاص حقوقی فقط با صاحبان امضای مجاز و ارائه اصل شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر می باشد.
9- در حساب های مشترک نحوه ی برداشت با توجه به روشی که دارندگان حساب در هنگام افتتاح حساب معین کرده اند خواهد بود.
حداقل مبلغ واریزی و نحوه شرکت در قرعه کشی
- حداقل مبلغ لازم جهت افتتاح حساب 10.000 ریال و حداقل موجودی لازم جهت شرکت در قرعه کشی 100.000 ریال می باشد.
- برای مبالغ 100.000 ریال و به بالا به صورت روزانه و به ازای هر 10.000 ریال در هر روز یک امتیاز در نظر گرفته می شود.
- شرط اعطای جایزه ، مفتوح بودن حساب در تاریخ قرعه کشی و داشتن حداقل مانده 100.000 ریال برای مدت 3 ماه متوالی یا 90 روز کامل می باشد.
تذکر:
چنانچه دفترچه پس انداز دارندگان حساب مفقود شود ، صاحب حساب باید مراتب را کتبا به شعبه مربوطه اعلام نماید.
 

s

حساب جاری بانک مسکن ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر