بنر

امور چک های بانکی بانک پاسارگاد

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 19:01


 خدمات چک بانک پاسارگاد
•    دريافت و وصول چك
•    گزارش چكهاي صادر شده
•    گزارش چكهاي واگذار شده
•    گزارش چكهاي برگشتي
•    مسدود كردن يك برگ چك يا دسته چك در صورت مفقودي
•    صدور چكهاي رمزدار بين بانكي
•    صدور چك بانكي
•    صدور دسته چك از حساب جاري
•    پرداخت چكهاي مسافرتي (ايران چك و بانكهاي ديگر)
 
 
 
صدور چک در بانک پاسارگاد

1- چک رمز دار بین بانکی
چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک به عهده یکی از سایر بانکها با استفاده از رمز صادر می شود. وجه چک های بین بانکی نقداً قابل پرداخت نبوده و بایستی به حساب متقاضی در بانک منظور گردد.چک بانکی عهده سایر بانک ها در صورتی توسط بانک صادر می گرددکه ذینفع در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد.چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به حساب درخواست شده توسط متقاضی صادر می گردد.

o    ابطال چک های بین بانکی
برای ابطال چک های بین بانکی، بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده ) می بایستی پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت به برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد.

2- چک بانکی
چکی بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی با استفاده از رمز مخصوص صادر می گرددو در کلیه شعب بانک پاسارگاد قابل نقد کردن می باشد. لازم به ذکر است که چک بانکی با امضاء صاحب چک برای چک های در وجه اشخاص حقیقی و مهر برای چک های در وجه شرکت های حقوقی در پشت آن قابل انتقال به غیر می باشد.

وصول چک مشتریان در بانک پاسارگاد

1. چک بانک پاسارگاد
مشتریان محترم می توانند با واگذاری چک بانک پاسارگاد به سایر بانک ها نسبت به وصول آن اقدام نمایند. بانک پاسارگاد برای آسودگی مشتریان محترم، کلیه هماهنگی های لازم را با سایر بانکها، پیرامون دربافت چکهای خود فراهم آورده است.

2. چک سایر بانکها

مشتریانی که در بانک پاسارگاد حساب دارند قادر خواهند بود نسبت به واگذاری چک های سایر بانک ها در تهران و بعضی از شهرستان ها برای وصول اقدام نمایند. بانک پاسارگاد برای سهولت جابه جایی پول نقد مشتریان خود این سرویس را فراهم میکند.
► موبایل بانک پاسارگاد
بانکداری الكترونيك بانک پاسارگاد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر