حساب های سپرده سرمایه گذاری بانک سامان

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 16:13
 
حساب های سپرده سرمایه گذاری بانک سامان
 
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 
بانك سامان با ارائه سود رقابتي به سرمايه هاي شما و شيوه عادلانه محاسبه و پرداخت سود مشاركت، سعي درجذب سرمايه هاي جاري و سرمايه گذاري آن درطرح هاي اقتصادي جهت رونق اقتصادي كشور و كاهش آثار زيانبار بازارهاي مالي غير مجاز دارد
سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت شامل سرمايه گذاري هاي يك ساله، دوساله، سه ساله، چهار ساله و پنج ساله مي باشد.
از نكات قابل توجه در سرمايه گذاري بلند مدت سامان، انتخاب روز پرداخت سود علي الحساب به سپرده شما در روز مورد نظر و حساب مورد نظر شما مي باشد.
همچنین شما می توانید در قالب یکی از عقود مضاربه یا مشارکت مدنی و در رهن قرار دادن برگ سپرده بلندمدت نسبت به دریافت تسهیلات تا سقف 75 تا 80 درصد مبلغ سپرده با نرخ " 4 درصد به اضافه نرخ سود علی الحساب سپرده " اقدام نمایید.
 تسهيلات بر روی سپرده مشتريان بانک در قالب عقود مضاربه و مشارکت مدنی می باشد.
 

 
در صورت فسخ حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت قبل از سررسيد سود پرداختي به شما با توجه به مدت توقف سپرده نزد بانك پرداخت خواهد شد. همچنين علاوه بر رعايت شرايط عمومي، در صورت عدم مراجعه شما به بانك در زمان انقضاء سررسيد، سپرده تمديد شده تلقي مي گردد.
 
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بانك سامان اين امكان را براي شما فراهم نموده است تا به ميزان سرمايه خود در سود حاصل از سرمايه گذاري هاي اقتصادي بانك سامان بهره مند شويد. سپرده كوتاه مدت عادي سپرده اي است كه واريز و برداشت وجه در هر روز، به هر ميزان و در هر كجا را براي شما امكان پذير نموده و شما از سود روزشمار مانده حساب خود در پايان هر ماه و در تاريخ مورد نظر شما، به صورت علي الحساب، برخوردار مي شويد و در پايان سال مالي،‌ سود قطعي با توجه به ميزان سود بانك به حساب شما واريز مي گردد.
شما مي توانيد به دلخواه از ابزارهاي سامان كارت برا ي برداشت وجه و تلفن بانك، ‌اينترنت بانك ، موبايل بانك و سامان كارت براي كنترل گردش حساب و انتقال وجه بين حساب هاي نزد بانك سامان استفاده كنيد.
 سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه نيز شبيه به حساب كوتاه مدت عادي است با اين تفاوت كه پول شما تا مدت شش ماه نزد بانك توديع مي گردد و سود آن دو درصد بيشتر از سپرده كوتاه مدت عادي است.

 
 


 

► حساب جاری بانک سامان
حساب سپرده اندوخته بانک سامان ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر