دگرگونی در کسب و کار

آدم ها بنده ی عادت ها هستند. به همین دلیل است که به تغییرات، در مسیر منفی واکنش نشان می دهند. آنها عادت داشتند  از وسیله، ابزار یا محصولی به شکلی مشخص استفاده کنند و هرگونه تغییر، روند مصرف را دچار اختلال و مصرف کننده را آشفته می کند.

 

تمام کسانی که در تیم شما هستند باید با مشتری ها در ارتباط باشند و در واقع در خط مقدم باشند. شاید این ارتباط روزانه نباشد اما دست کم چند بار در طول سال باید این اتفاق بیفتد.

 

مشتری ها عادت دارند پاسخ های کنسروی و کوتاه دریافت کنند اما شما می توانید با دادن پاسخ های بافکر و نشان دادن اینکه واقعا گوش می دهید مشتری را از خود راضی نگاه دارید.

 
بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر