بنر

دگرگونی در کسب و کار

الهام بخشی مسئله ای شگفت انگیز است. یک ضریب بهره وری، یک انگیزه. اما هیچگاه منتظر شما نمی ماند. اگر در لحظه به شما دست داد آن را به چنگ آورید و در اجرایی کردنش بکوشید.

 

هیچ اتفاق بدی نمی افتد اگر اندازه ی واقعی خود را نشان دهید. درباره ی خود و کسب و کارتان هم صداقت به خرج دهید. زبان معمولا اولین راهکار تاثیرگذار است، پس چرا آن را با دروغ به کار گیرید؟! از اینکه خودتان باشید، هیچ نترسید

 

شما نیاز به ساعت های بیشتر ندارید، آنچه نیاز دارید ساعت های بهتر است. وقتی افراد کاری برای انجام دادن در خانه دارند، به کارشان می چسبند. آنها کارهای مربوط به شغلشان را در اداره انجام می دهند چون بعد از کار باید جای دیگری باشند.

 
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر