دگرگونی در کسب و کار

آدم ها بنده ی عادت ها هستند. به همین دلیل است که به تغییرات، در مسیر منفی واکنش نشان می دهند. آنها عادت داشتند  از وسیله، ابزار یا محصولی به شکلی مشخص استفاده کنند و هرگونه تغییر، روند مصرف را دچار اختلال و مصرف کننده را آشفته می کند.

 

تمام کسانی که در تیم شما هستند باید با مشتری ها در ارتباط باشند و در واقع در خط مقدم باشند. شاید این ارتباط روزانه نباشد اما دست کم چند بار در طول سال باید این اتفاق بیفتد.

 

مشتری ها عادت دارند پاسخ های کنسروی و کوتاه دریافت کنند اما شما می توانید با دادن پاسخ های بافکر و نشان دادن اینکه واقعا گوش می دهید مشتری را از خود راضی نگاه دارید.

 

مردم بیشتر احترامتان می کنند اگر در زمان بحران، روراست و صادق و پاسخگو باشید. سعی نکنید به گوشه ای بخزید یا مشکل و بحران را دست کم بگیرید. باید مشتریان را تا حد امکان آگاه و مطلع نگه دارید.

 

این دیوانگی است که بهترین نیروها را تنها به این دلیل که دور از شما زندگی می کنند، استخدام نکنید، به ویژه در روزگار حاضر که فناوری همه کاری را آسان کرده و همه می توانند به صورت آنلاین گرد هم بیایند.

 
بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر