دگرگونی در کسب و کار

حالا فرض کنید در یک شرکت وضع چنین است، یعنی همه چیز ظاهرا خوب است در حالیکه در باطن غوغایی بپاست. چنین شرایطی در یک شرکت زمانی پیش می آید که استخدام ها اتوبوسی و بی ضابطه باشند

 

خواسته شما هیجان زده شدن و کار کردن خبر یا گزارشی در این باره است. حال آنکه واکنش رسانه ها دقیقا عکس انتظار شماست. آنها از آن محصول یا خدمات استفاده می کنند و بعد میگویند به اندازه کافی هیجان نداشت.

 

افراد به پشت صحنه کارتان ببرید و به آنها نشان دهید که در پشت صحنه کسب و کارتان چه خبر است. تصور کنید شخصی می خواهد نمایشی واقعی از کسب و کار شما بسازد. به نظرتان چه چیزهایی باید نشان دهد؟! حالا تصور کنید، سازنده پشت صحنه خودتان هستید.

 

 
بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر