بنر

بنر
استخدام بانک اقتصاد نوین
دعوت به همکاری بانک اقتصاد نوین

بانک اقتصـادنوين دعوت به همکاری می نماید.

 
دعوت به همکاری بانک اقتصاد نوین (سهامی عام)

بانک اقتصاد نوین جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در شهر نیشابور صرفا از آقایان واجد شرایط پس از مصاحبه عمومی و تخصصی دعوت به همکاری می نماید.

 
استخدام بانک اقتصاد نوین

بانک اقتصـادنوین به منظور تأمـین کسری نیـروی انسـانی مـورد نیـاز خـود در سطوح شغلی  کارشناس ارتباط با مشتریان (مدیر حساب) و کارشناس اعتباری از افراد واجد شرایط

 


پابلیکا
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 1264 مهمان آنلاین داریم