بنر
استخدام بانک پاسارگاد
استخدام بانک پاسارگاد سال 94 (جدید)

بانک پاسارگاد به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز شعبه های خود از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، جهت شغل  بانکدار, منشی دعوت به مصاحبه می نماید.

 
استخدام بانک پاسارگاد سال 93

بانک پاسارگاد جهت شغل  بانکداری دعوت به مصاحبه می نماید.

 
استخدام بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز شعبه های خود از واجدین شرایط زیر پس از ثبت نام الکترونیکی و

 


بنر
بنر

افراد حاضر

ما 867 مهمان آنلاین داریم