بنر

بنر
استخدام بانک صادرات ایران
استخدام بانک صادرات ایران سال 95

بانک صادرات ايران به منظور تأمين نیروی انسانی مورد نیاز خود در استان های سیستان و بلوچستان و بوشهر جهت تصدی شغل بانکدار و بانکیار (تحویلدار) از بین داوطلبان واجد شرایط مبادرت به جذب کارمند می نماید.

 
استخدام بانک صادرات ایران در 21 استان سال 94

بانک صادرات ایران به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در تهران و ٢٠ استان كشور جهت تصدی شغل بانکدار و بانکیار ( تحویلدار) از بین داوطلبان واجد شرایط كارمند استخدام مي نمايد.

 
استخدام در بانک صادرات ایران 93 (جدید)

بانک صادرات ایران به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود استخدام می کند.

 
استخدام بانک صادرات ایران

بانک صادرات ایران استخدام می نماید ...

 
استخدام بانک صادرات ایران

بانک صادرات ایران به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود در استان های

 


پابلیکا
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 563 مهمان آنلاین داریم