بنر

استخدام مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

شنبه ، 6 بهمن 1397 ، 22:44

 


 

 

به اطلاع می رساند، شرکت های حقيقت جويان، اهواز ثمين، برجمان ارشيا، نيکو انديشان و آوای رعد به منظور تأمين نيروی انسانی مورد نياز، تعداد 55 نفر از آقايان واجد شرايط را از طريق برگزاری آزمون توانمندی هاي عمومی وتخصصی(كتبی)، آزمون دانش مهارتی (مصاحبه) و طی فرآيند گزينش به صورت نيروی حجمی و با شرايط زير به کارگيری می نمايد.

دریافت دفترچه راهنما

ورود به سامانه ثبت نام

تاریخ انقضا:  10 بهمن ماه 97

استخدام بازاریاب در خوزستان ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر