استخدام مجتمع صنعتی اسفراین

شنبه ، 6 بهمن 1397 ، 22:40

 

97.11.06

 

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد 81 نفر نیروی انسانی مورد نیاز را در مقاطع  دیپلم فنی، فوق­ دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری  و از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی، روانشناختی، طب کار و گزینش به صورت قراردادی یه شرح جدول ذیل جذب نماید.

افرادی كه متقاضی شركت در آزمون می باشند، می توانند برای ثبت نام از تاريخ 97/11/06 تا تاریخ 97/11/16 به آدرس اينترنتی مركز مطالعات تكنولوژی دانشگاه صنعتی شريف مراجعه نموده و پس از مطالعه دقيق مفاد آگهی و با توجه به شرايط ذكر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

استخدام کانون فرهنگی آموزش- قلم چی در بجنورد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر