بررسی رشته مهندسی عمران

شنبه ، 10 دی 1390 ، 15:31

یک مهندس عمران باید بسیار اجتماعی و دارای توان ایجاد ارتباط با سایرین باشد. چون رشته مهندسی عمران یک رشته گروهی است. یعنی متخصص عمران در محیط کار خود با اقشار مختلف جامعه از جامعه کارگران، تکنسین‌ها و مهندسان رشته‌های دیگر سروکار دارد و باید با همه این افراد ارتباطی قوی برقرار کند تا بتواند شاهد پیشرفت و موفقیت در کارش باشد.

برای گفتگو درباره سایر مشاغل اینجا را کلیک کنید

*برای بحث و گفتگو درباره رشته مهندسی عمران به اینجا بروید

معرفی اولیه رشته مهندسی عمران

فرصت های شغلی رشته مهندسی عمران

نرم افزارهای رشته مهندسی عمران

توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه رشته مهندسی عمران

اطلاعات دانشگاهی رشته مهندسی عمران

 

► بررسی رشته مهندسی اپتیک
بررسی رشته مهندسی پزشکی ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر