بنر

بررسی رشته آمار

چهارشنبه ، 5 بهمن 1390 ، 13:23

آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعهٔ دانشهای تجربی انسانی با استفاده از روش‌های گردآوری، تنظیم، پرورش، و تحلیل داده‌های تجربی (حاصل از اندازه گیری و آزمایش) دانست. زمینه‌های محاسباتی و رایانه‌ای جدیدتری همچون یادگیری ماشینی، و کاوش‌های ماشینی در داده‌ها، در واقع، امتداد و گسترش دانش گسترده و کهن آمار است به عهد محاسبات نو و دوران اعمال شیوه‌های ماشینی در همه‌جا.

برای گفتگو درباره سایر مشاغل اینجا را کلیک کنید

*برای بحث و گفتگو درباره رشته آمار به اینجا بروید*

معرفی اولیه رشته آمار

نرم افزارهای رشته آمار

فرصت های شغلی رشته آمار

اطلاعات دانشگاهی رشته آمار

 

► بررسی رشته مدیریت اجرایی
بررسی رشته عملیات پتروشیمی ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر