بررسی رشته مدیریت اجرایی

شنبه ، 8 بهمن 1390 ، 13:58

 

توسعه کشور و ارتقاء استاندارد زندگی در آن مستلزم بهبود و ارتقاء کیفیت مدیریت در سازمانهای اقتصادی و اجتماعی است. با بهبود مدیریت است که میتوان بهره وری را افزایش داد و از ظرفیت ها و امکانات موجود کالا و خدمات بیشتری را تولید نمود و ظرفیت های زیادتری را بوجود آورد.

برای گفتگو درباره سایر مشاغل اینجا را کلیک کنید

معرفی اولیه رشته مدیریت اجرایی

نکات تکمیلی درباره رشته مدیریت اجرایی

توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه رشته مدیریت اجرایی

اطلاعات دانشگاهی رشته مدیریت اجرایی

 

 

► بررسی رشته فیزیک
بررسی رشته آمار ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر