بررسی رشته هنرهای تجسمی

دوشنبه ، 10 بهمن 1390 ، 13:41

هنر عبارت است از طبیعت که از خلال مزاج و روحیه شخص دیده می شود. هنر اندیشه ای است که می خواهد بر ماده سرکش چیره گردد.آنچه در طبیعت مشاهده می کنیم تمایل خاص به تولید صورتهای کروی ست و آن هم به موجب قانون حداقل مساحت گنجایش.

برای گفتگو درباره سایر مشاغل اینجا را کلیک کنید

معرفی اولیه رشته هنرهای تجسمی

فرصت های شغلی رشته هنرهای تجسمی

اطلاعات دانشگاهی رشته هنرهای تجسمی

► معرفی رشته مدیریت مالی
بررسی رشته فیزیک ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر