صفحه 1 از 1

آیاکاهش نرخ سودموجب اتلاف منابع بانکی وبی رغبتی مردم می شود؟

پستارسال شده در: جمعه خرداد 1, 94 3:03 pm
توسط PhD11
در هشتم اردیبهشت ماه سال 94، پس از ماه ها مناقشه و مذاکره بر سر نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی، در نهایت با تصویب شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپردهای یکساله با کاهش 2 درصدی، روی 20 درصد متوقف شد و نرخ سود تسهیلات مشارکتی نیز با 4 درصد کاهش، به 24 درصد تنزل یافت. این مصوبه نتیجه ماه ها مذاکره بانک ها با بانک مرکزی بود. با کاهش نرخ تورم در سال 1393 به 15.6 درصد(بر اساس آمار بانک مرکزی)، بسیاری از فعالین اقتصادی تعدیل نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی با توجه به نرخ تورم را امری ضروری دانستند. در اردیبهشت ماه 93 یعنی یکسال قبل، بانک مرکزی و بانکها برای نرخ سود 22 درصد برای سپرده های یکساله تفاهم کردند. در آن مقطع بسیاری از فعالین اقتصادی، این نرخ سود را با توجه به تورم نزدیک به 30 درصدی 12 ماه منتهی به فروردین ماه 93، غیر معقول دانستند. اما با کاهش تدیجی تورم در سال 93، وزرای اقتصادی دولت بر کاهش منطقی نرخ سود بانکی با توجه به تورم تاکید کردند.

Re: آیاکاهش نرخ سودموجب اتلاف منابع بانکی وبی رغبتی مردم می شود؟

پستارسال شده در: چهارشنبه دی 13, 96 5:32 am
توسط eh3an2010
ممنون واقعا دیگه سخت میشه که با سود کم پول را بانک گذاشت برای اجاره و رهن هم همه ترجیح میدهند اجاره بگیرند تا رهن را در بانک قرار دهند