تلفن بانک ملت

دوشنبه ، 14 مرداد 1387 ، 17:19

پرداخت قبوض از طریق تلفنبانک:

• تماس با شماره تلفن 81320000-021(420خط)
• ورود کامل شماره حساب و فشردن کلید ستاره (*)
• ورود رمز عبور و فشردن کلید ستاره (*)
• فشردن کلید (5) جهت پرداخت قبوض
• ورود شناسه قبض و فشردن کلید ستاره (*)
• ورود شناسه پرداخت و فشردن کلید ستاره (*)
• ورود مبلغ قبض و فشردن کلید ستاره (*)
• اعلام مبلغ کسر شده بابت قبض پرداختی توسط سامانه


► اینترنت بانک ملت
کارت های بانک ملت ◄

بنر
بنر
بنر