تلفن بانک ملی

دوشنبه ، 14 مرداد 1387 ، 17:19
 
شماره های تلفن بانك ملی

شماره تلفن 22266800  جهت اطلاع از مانده حساب و سه گردش آخر حساب متمرکز و شماره تلفن 22266900 جهت پرداخت قبوض خدماتی مشتریانی که حساب سیبا دارند تعبیه شده است.

ضمناً شماره چهار رقمی 2784  بانک ملی نیز بصورت شبانه روزی هر دو خدمت بالا را تواماً به مشتریان عرضه می نماید.
 
نحوه فعالسازی سرویس تلفن بانک ملی
جهت استفاده از سیستم تلفنبانک بانک ملی ایران باید در وحله اول با مراجعه به یکی از دستگاههای خود پرداز این بانک و انتخاب گزینه تغییر رمز- انتخاب رمز دوم ، برای خود یک کد 5 رقمی را به عنوان رمز دوم تعریف نمایید.
در استفاده از سیستم تلفنبانک داشتن رمز دوم کارت الزامی می باشد.

 خدمات ارائه شده در سرویس تلفن بانک ملی

با وارد نمودن شماره حساب و رمز حساب:
•    دريافت موجودي حساب در لحظه
•    اطلاع از سه گردش آخر حساب
•    دريافت صورت حساب از طريق نمابر
•    تغيير رمز حساب
•    اطلاع از آخرين وضعيت چك مورد نظر

و با وارد نمودن شماره كارت و رمز دوم كارت
•  دريافت موجودي حساب در لحظه
•  اطلاع از سه گردش آخر حساب
•  دريافت صورت حساب از طريق نمابر
•  اعلام مفقودي كارت
•  اعلام رمز حساب
از جمله اقدامات قابل استفاده در اين سيستم مي باشند.
 

 تلفنبانك غير متمركز بانک ملی

جهت استفاده از اين سرويس دارنده حساب غير متمركز، مي تواند با مراجعه به شعبه افتتاح كننده حساب، با دريافت رمز حساب خود و همچنين شماره تلفن شعبه مربوطه، امكان دريافت مانده حساب، سه گردش آخر حساب و همچنين صورتحساب از طريق نمابر را دارا باشد.
اين سرويس انواع حسابهاي غير متمركز شامل جاري- پس انداز و سپرده كوتاه مدت را پوشش مي دهد.


 

► اینترنت بانک ملی
کارت های بانک ملی ◄

بنر
بنر
بنر