بنر
تسهيلات خرید خودرو و تعویض خودرو فرسوده بانک ملی
 
تسهيلات خريد خودرو بانک ملی

 شرايط و مقررات دريافت تسهيلات
 
ـ افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه (اولويت با كسانيكه بيش از يك سال سابقه افتتاح حساب دارند)
ـ مبلغ تسهيلات (000ر000ر50 ريال) و( 000ر000ر70)كه بايستي متناسب با درآمد متقاضي باشد .
ـ سن متقاضي حداقل 18 سال تمام باشد .
ـ نوع عقد،فروش اقساطي و مدت بازپرداخت آن حداكثر 5 سال و به اقساط مساوي ماهيانه (60 قسط) است.
ـ نرخ سود طبق تعرفه بانك در بخش خدمات و بازرگاني مي باشد .   

 مدارك مورد نياز

1ـ اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه متقاضي و صفحه اول ضامنين
2ـ اصل و كپي كارت ملي متقاضي و ضامنين ( كپي متن و ظهر كارت ملي مورد نياز است)
3ـ اصل و كپي كارت پايان خدمت .
4ـ گواهي اشتغال بكار يا فيش حقوقي متقاضي با ذكر ميزان حقوق.
5ـ معرفي ضامن / ضامنين معتبر و مورد قبول بانك .
6ـ اصل و كپي فيش حقوقي يا مستندات شغلي ضامنين .
7ـ گواهي امضاء محضري متقاضي و ضامنين (در خصوص تسهيلات 7 ميليون ريالي) پس از تائيد بانك در خصوص ضامنين معرفي شده گواهي امضاء ضامنين به بانك ارائه شود .
8ـ يك قطعه عكس متقاضي .
9ـ پيش فاكتور خريد خودرو از يكي از نمايندگيهاي مجاز توليد داخل
10ـ سه عدد تمبر مالياتي ( از بانك تهيه شود).
11ـ اصل و كپي اسناد مالكيت ، كارت و بيمه نامه خودرو ( پس از تحويل خودروتوسط نمايندگي).

 تذكرات :


1- هنگام مراجعه به شعبه ارائه اصل كليه مدارك جهت مطابقت با اصل الزاميست .
2- اعطاي تسهيلات به اشخاصيكه داراي تسهيلات بااقساط سررسيد گذشته ومعوق و يا داراي سابقه چك برگشتي مي باشند متعذر خواهد بود .
 
 
 
خريد خودرو جهت خودروهاي فرسوده

 شرايط و مقررات دريافت تسهيلات
 
- افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه و ارائه فرم شماره 1 صادره توسط نمايندگي هاي مجاز
- مبلغ تسهيلات حداكثر 850ر438ر43 ريال و مبلغ يارانه 150ر561ر6  ريال مي‌باشد.
- سن متقاضي حداقل 18 سال تمام .
- نوع عقد ، فروش اقساطي و مدت بازپرداخت آن حداكثر 5 سال و به اقساط مساوي و ماهيانه (60) قسط مي‌باشد.
- متقاضي از زمان تحويل فرم شماره (1) به بانك حداكثر 10 روز جهت تكميل پرونده و معرفي ضامن فرصت دارد درغير اينصورت جهت واگذاري سهميه به شخص ديگر از طرف نمايندگي اقدام خواهد شد.
از جانب
 
 مدارك موردنياز

1- اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي متقاضي و ضامن
2- اصل و كپي كارت پايان خدمت متقاضي
3- معرفي ضامن معتبر و مورد قبول بانك
4-گواهي امضاء محضري متقاضي و ضامن
5- يك قطعه عكس متقاضي
6- سفته حداقل به مبلغ اصل و سود تسهيلات ( از بانك تهيه شود )
7- سه عدد تمبر مالياتي ( از بانك تهيه شود )
8- اصل و كپي اسناد مالكيت شامل : شناسنامه خودرو – سند خودرو و كارت خودرو ( پس از تحويل خودرو توسط نمايندگي )

 


 

► وام خرید کالاهای بادوام بانک ملی
تسهيلات سرمایه گذاری مستقیم بانک ملی ◄

 
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 954 مهمان آنلاین داریم