بنر
وام اجاره به شرط تملیک بانک ملی
 
اجاره به شرط تملیک

تعريف : 
اجاره به شرط تمليك، عقد اجاره اي است كه در آن شرط شود مستأجر در پايان مدت اجاره، درصورت عمل به شرايط مندرج درقرارداد ،‌عين مستأجره را مالك گردد.

مدارک مورد نياز :
1- برگ درخواست استفاده از تسهيلات اجاره به شرط تمليك ( نمونه 3600 و 3601 حسب مورد براي اشخاص حقيقي وحقوقي)
2- مجوزهاي خاص يا پروانه بهره برداري و ساير مدارك موردنياز ( درصورتيكه خريد واستفاده از اموال مورد تقاضا مستلزم اخذ آن باشد)
3- فتوكپي ( تطبيق شده با اصل) سند مالكيت وثايق وتضمينات(‌عنداللزوم)
4- تائيديه اخذ شده از بانك كشاورزي محل داير بر آنكه متقاضي از بابت تسهيلات درخواستي به بانك كشاورزي محل بدهي ندارد.
5- اطلاعات مربوط به قيمت و مشخصات كارخانه سازنده يا فروشنده اموال.
6- بيمه نامه اموال موضوع اجاره بشرط تمليك و عنداللزوم وثايق و تضمينات كه بنام و بنفع بانك صادر ومتناسب با مدت قرارداد باشد.
7- مدارك لازم جهت تشكيل پرونده عمومي و ساير مدارك ومجوزهايي كه بنظر شعبه و اداره امورشعب يا اداره مركزي اخذ ونگهداري آن ضروريست مدارك و مستنداتي كه توسط بانك مي بايست تهيه گردد:
1- آخرين صورتمجلس ارزيابي وثايق وتضمينات (‌عنداللزوم)
2- صورتمجلس ارزيابي يا كارشناسي مورد معامله.
3- مصوبه انجام معامله اجاره به شرط تمليك.
4- قرارداد منعقده اجاره به شرط تمليك.
5- يك نسخه از كليه اسناد حسابداري و انتظامي وتعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله واريز وتصفيه آن

شرايط و مقررات عمومي :
1- واحدها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امورخدماتي،‌كشاورزي، صنعتي ومعدني بعنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره به شرط تمليك نمايند.
2- مورد اجاره مي تواند منقول و يا غيرمنقول باشد، مشروط بر آنكه طول عمر مفيد آن كمتر از دوسال نباشد خريد اموالي كه به تشخيص بانك مصرف انحصاري و يا محدود داشته و يا براثر نصب و بهره برداري،‌ استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بمنظور اجاره به شرط تمليك ممنوع است مگر آنكه تامين اضافي در اين خصوص از مستاجر اخذ شده باشد.
3- اخذ 20% قيمت تمام شده اموال كه به صورت اجاره به شرط تمليك واگذار مي شود به عنوان پيش دريافت بابت قسمتي از مال الاجاره براي طول مدت اجاره الزاميست.
4- حداكثر مدت اجاره به شرط تمليك اموال منقول و غيرمنقول نبايد از طول عمر مفيد عين مستاجره تجاوز نمايد.
5- درپايان مدت اجاره و پس ازپرداخت آخرين قسط مال الاجاره، درصورتيكه كليه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده باشد و ياچنانچه مستاجر قبل از پايان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تصفيه كامل باقيمانده مال الاجاره بنمايد، مي توان طبق قرارداد عين مستاجره را به مستاجرانتقال داد. به مشترياني كه قبل از سررسيد مقرر مبادرت به پرداخت و تصفيه كامل مال الاجاره نمايند.‌متناسب با مدت باقيمانده تا سررسيد،‌با كسب مجوز از اداره مركزي تخفيف لازم در مبلغ مال الاجاره اعطاء مي گردد. تخفيف مذكور لزوماً متناسب با سود دريافتي نبوده و مي تواند كمتر از آن نيز باشد.
6- در معاملات اجاره به شرط تمليك درصورتيكه 80% مبلغ ارزيابي( به قيمت روز) مورد اجاره، اصل تسهيلات را پوشش دهد و ملك مورد معامله بلامعارض باشد. اعطاء‌تسهيلات با رعايت كليه ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است و اخذ وثيقه و تامين اضافي ضروري نيست.  

مراحل انجام كار : مدت زمان انجام  فعالیت 94دقیقه  
1- اخذ مدارك و بررسي اطلاعات مأخوذه از منابع معتبر و اداره اطلاعات اعتباري.
2- بررسي درخواست معامله اجاره به شرط تمليك و درصورت لزوم ارجاع آن به مراجع ذيربط ( اداره امورشعب و اداره مركزي).
3- تنظيم و ثبت قرارداد اجاره به شرط تمليك.
4- انجام عمليات حسابداري شامل: پيش پرداخت، ثبت وثايق و تضمينات، خريداموال اجاره به شرط تمليك.‌تعهدات بانك بابت اموال اجاره به شرط تمليك و پرداخت تدريجي آن ،‌تعيين ميزان مال الاجاره و اقساط آن .
5- واگذاري اموال به مستاجر.
روابط عمومي بانك ملي ايران

 

► تسهيلات فروش اقساطی بانک ملی
وام جعاله بانک ملی ◄

 
بنر
بنر
بنر
نرم افزار CRM
رپورتاژ آگهی
ایمیل مارکتینگ

برای سفارش بک لينک در بانکی با شماره 09127777190 تماس بگيريد

افراد حاضر

ما 416 مهمان آنلاین داریم