بنر
حساب های ارزی بانک ملی
 
حساب های ارزی

بانك ملي ايران با استفاده از استانداردهاي بانكداري نوين بين المللي و بهره مندي از فن آوري هاي روز ضمن گام نهادن در مسير بانكداري الكترونيك تنوع خدمات ارزي را نيز در نظر گرفته و انواع خدمات ارزي را از طريق شعب ارزي خود به مشتريان ارائه مي نمايد
در اين بخش انواع حسابهاي ارزي به شرح ذيل  براي مشتريان ارجمند افتتاح مي گردد .
•    حساب قرض الحسنه پس انداز ارزي
•    قرض الحسنه جاري ارزي
•    سپرده مدت دار ارزي
 
خدمات قابل ارائه به صاحبان حسابهاي قرض الحسنه جاري و پس انداز
•    دريافت و ارسال حواله هاي ارزي از طريق بانكهاي داخل و خارج
•    دريافت نقدي از محل موجودي حساب
•    انتقال وجوه ارزي به حساب افراد حقيقي و يا حقوقي نزد ساير شعب بانك ملي و يا ساير بانكها
 
خدمات قابل ارائه به صاحبان سپرده مدت دار ارزي
•    سپرده گذار مي تواند قرارداد سپرده خود را جهت دريافت تسهيلات بانكي و يا ضمانت نامه هاي ارزي و يا ريالي به عنوان وثيقه در اختيار بانك قرار دهد.
 
 
حساب ارزي سرمايه گذاري مدت دار

•    افتتاح حساب با حداقل موجودي يكهزار دلار
•    به حساب سرمايه گذاري مدت دار ارزي ( سپرده هاي ارزي) سود به صورت ارز و بر مبناي نرخ هاي بين المللي تعلق مي گيرد.
•    افتتاح حساب هاي ارزي به ارزهاي جهانروا امكان پذير مي باشد .

 شرايط و مدارك لازم جهت افتتاح حساب

•    هنگام افتتاح حساب ارائه اصل و تصوير شناسنامه /گذرنامه و كارت ملي
توجه : ارائه گذرنامه و داشتن رواديد معتبر براي اتباع خارجي جهت افتتاح انواع حسابهاي ارزي ضروري است.
 


سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ارزي

 شرايط و مقررات افتتاح حساب

•    صاحب حساب سپرده كوتاه مدت ارزي مي تواند به تناوب از مانده حساب برداشتت و يا وجهي به آن واريز نمايد.
•    افتتاح حساب مزبور براي اتباع خارجي يا ارائه گذرنامه و رواديد معتبر ميسر مي باشد .
•    افتتاح حساب ياد شده صرفا به ارز دلار و يورو امكان پذير است .
•    حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب و مانده قابل قبول به منظور تخصيص سود 1000 دلار و يا 1000 يورو مي باشد.
•    به مانده حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ارزي به صورت روزشمار و بر مبناي نرخ هاي بين المللي در پايان هر ماه طبق ضوابط مربوط سود تعلق مي گيرد.
•    سود متعلقه حسب درخواست سپرده گذار قابل پرداخت به صورت اسكناس بيگانه قابل تغيير به ريال و يا ساير ارزها و نيز قابل حواله به ساير كشورها مي باشد.

 

قرض الحسنه جاري و پس انداز ارزي

•    اشخاص حقيقي و حقوقي با دارا بودن شرايط افتتاح حساب جاري ريالي در بانك ملي ايران مي توانند نسبت به افتتاح حساب جاري ارزي اقدام نمايند.
•    حساب قرض الحسنه پس انداز ارزي با حداقل موجودي 100 دلاردر قرعه كشي حسابهاي بانك ملي نيز شركت داده مي شود.

 شرايط و مدارك مورد نياز افتتاح حساب اشخاص حقيقي

افتتاح حساب قرض الحسنه جاري و پس انداز ارزي براي اشخاص حقيقي مستلزم ارائه مدارك ذيل مي باشد :
1- درخواست كتبي متقاضي
2-ارائه اصل و تصوير شناسنامه/گذرنامه و يا كارت ملي
3- ارائه دو قطعه عكس
4- تكميل فرم مربوطه
5- حداقل ارز مورد نياز براي افتتاح حساب پس انداز ارزي 100 دلار يا معادل آن به ارزهاي معتبر

 شرايط و مدارك مورد نياز افتتاح حساب اشخاص حقوقي

افتتاح حساب قرض الحسنه جاري و پس انداز ارزي براي اشخاص حقوقي بايستي واجد شرايط افتتاح حساب هاي ريالي باشد :
1- تكميل فرم درخواست افتتاح حساب
2- آگهي تأسيس شركت
3- اساسنامه /شركتنامه
4-روزنامه رسمي
5-معرفي امضاء داران مجاز
6- شناسنامه/ گذرنامه امضاء داران مجاز
 
توجه : به هيچكدام از اين حسابها سودي تعلق نمي گيرد.
 
 
افتتاح حساب برای شرکت های مقیم در ایران

 مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب برای شرکت های مقیم در ایران

1- درخواست افتتاح حساب با امضاهای مجاز شرکت(یکی یه عنوان شعبه و دیگری اداره امور واحدهای خارج از کشور )
2- فتوکپی اساسنامه شرکت
3- فتوکپی شرکت نامه شرکت
4- آخرین صورتجلسه مجمع عمومی مبنی بر اعلام اعضای هیات مدیره و نحوه برداشت از حساب (نامه کتبی)
5- فتوکپی شناسنامه های مدیران شرکت و فتوکپی پاسپورت آنها (برابر اصل شده )
6- آخرین آگهی روزنامه رسمی کشور
7- مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی در ایران در صورتی که شرکت دولتی باشد
8- تائید امضاء به وسیله یکی از بانک های داخلی
9- رسید حواله مبلغ اولیه جهت مفتوح نمودن حساب
(سپرده حقوقی 25000 درهم یا معادل آن)


 

► وام ارزی بانک ملی
خدمات ارزی بانک ملی ◄

 
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 930 مهمان آنلاین داریم