وام های بانک پارسیان
وام های بانک پارسیان
1- فروش اقساطي
-خريد مسكن
2- جعاله تعمير مسكن
3- مشاركت مدني
- مشاركت مدني ساختمان (انفرادي و پروژه ها)
- خريد محل كار
- تسهيلات خودرو
- ماشين آلات تأسيسات و وسايل توليد
- مواد اوليه ، لوازم يدكي و ابزار كار   
4- اجاره به شرط تمليك
5- مضاربه
6- سلف
1- فروش اقساطي
فروش اقساطي عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير به ترتيبي كه بهاي مورد نظر به صورت اقساط در آينده دريافت گردد.

فروش اقساطي / خريد مسكن
بانك پارسيان بدون سپرده گذاري در قالب عقد فروش اقساطي تا 70 درصد قيمت كارشناسي و متناسب با درآمد متقاضي، تسهيلات مسكن پرداخت مي نمايد.

شرايط متقاضي
•    داشتن اهليت قانوني
•    ارائه مدارك مورد نياز
•    توانايي بازپرداخت اقساط (طبق ضوابط بانک)
•    داشتن حداقل 18 و حداكثر 65 سال سن

شرايط اعطاي تسهيلات
• نرخ سود تسهيلات: طبق تعرفه بانک
• سقف تسهيلات: 200 ميليون ريال
• مبلغ تسهيلات: حداكثر معادل 70 درصد مبلغ ارزيابي ملك مي باشد. مشروط بر اينكه مبلغ تسهيلات بر اساس مدارك مثبته و توان بازپرداخت متقاضي، محاسبه مي گردد (مشروط بر اينكه درآمد متقاضي حداقل 2 برابر قسط ماهانه باشد.)
• ملك مورد نظر بايد مسكوني، شش دانگ، بلامعارض، ارزنده، مفروز، واقع در محدوده شهري، سهل البيع و داراي سند رسمي (منگوله دار) باشد.
• مدت بازپرداخت: حداكثر 10 سال
• حداكثر عمر ساختمان هاي مسكوني معرفي شده جهت دريافت تسهيلات، به شرح ذيل مي باشد:
- آپارتمان مسكوني         10 سال
- منزل مسكوني (ويلايي) 10 سال
• افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز با مبلغي معادل 2 درصد مبلغ تسهيلات درخواستي در يكي از شعب بانك (جهت برداشت هزینه های متعلقه)
• افتتاح حساب قرض الحسنه جاري به نام متقاضي (‌بدون دسته چك) و واريز مبلغ 10درصد تسهيلات درخواستي به اين حساب (وجه مزبور در زمان اعطاي تسهيلات به مشتري مسترد مي گردد)‌.
• ملك مورد نظر تا استهلاك كامل بدهي، دررهن بانك باقي خواهد ماند و مي بايست به هزينه مشتري تا پايان مدت باز پرداخت تسهلات نزد شركت بيمه پارسيان به نفع بانك پارسيان بيمه شود.
• كليه هزينه هاي مرتبط با نقل و انتقال، ‌رهن،‌ فك رهن، ‌ارزيابي، ‌بيمه ملك و ... به عهده متقاضي است.
خريد و فروش ملك بين زوجين و افراد تحت تكفل آنان، ممنوع مي باشد.

مدارك مورد نياز
•    درخواست كتبي متقاضي (تكميل فرم مربوطه)
•    مدارك شغلي
•    كپي مبايعه نامه
•    كپي از تمام صفحات شناسنامه مالك و متقاضي
•    كپي اسناد ملك مورد نظر شامل اولين پايان كار ساختمان، صورت مجلس تفكيكي و سند مالكيت براي آپارتمان ها، تصوير تمامي صفحات سند مالكيت(براي ساير موارد)، بنچاق، آخرين فيش آب، برق و گاز و كروكي ملك
به هنگام مراجعه متقاضي به شعبه جهت ارائه مدارك به همراه داشتن اصل مدارك الزامي است
توجه: ساير اطلاعات مورد نياز از جمله كد ملي وكد پستي از شما اخذ مي شود.

روش بازپرداخت
بازپرداخت بصورت اقساط مساوي ماهيانه مي باشد.
تبصره: درمواردي كه متقاضيان درخواست مبالغ بالاتر رادارا مي باشند با مراجعه به شعب بانك مي توانند طبق عقد مشاركت مدني با بازپرداخت تدريجي از تسهيلات اين بانك استفاده نمايند.2- جُعاله تعمير مسكن

بانك پارسيان با هدف كمك به متقاضيان در امر تعمير و تكميل واحدهاي مسكوني خود، مبادرت به اعطاي تسهيلات در قالب عقد جعاله مي نمايد.

شرايط متقاضي
• داشتن اهليت قانوني
• ارائه مدارك مورد نياز
• توانايي بازپرداخت اقساط (طبق ضوابط بانک)

شرايط اعطاي تسهيلات
• حداكثر سقف تسهيلات: 100 ميليون ريال
• نرخ سود: طبق تعرفه بانک
• ملک مورد نظر باید به نفع بانک و با هزینه استفاده کننده از تسهیلات تا تسویه کامل بدهی , نزد شرکت بیمه پارسیان بیمه شود.
• مالکیت ملک مورد تعمیر باید به متقاضی تعلق داشته باشد و متقاضی می بایست میزان هزینه های تعمیر ملک را در درخواست خود به تفکیک به بانک اعلام نماید.
• افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه با موجودی حداقل معادل 2 درصد مبلغ تسهیلات
• ملک مورد تعمیر می بایستی در داخل محدوده شهری محل شعبه و شش دانگ و بلامعارض باشد.
• اخذ تعهد کتبی از متقاضی دال بر عدم بدهی از بابت تسهیلات جعاله تعمیر مسکن به سایر بانک ها.
• ضرورت ارزيابي ارزش ملک، بنا به تشخيص رئيس شعبه بوده و در صورت انجام ارزيابي، هزينه هاي
ارزيابي به عهده متقاضي مي باشد.
• در اعطاي تسهيلات جعاله تعمير مسكن در قبال توثيق سپرده سرمايه گذاري بلند مدت، ارزيابي و بيمه نمودن ملک، ضروري نمي باشد.
• بازپرداخت ، صرفا بصورت اقساط مساوي ماهيانه انجام ميشود.

مدارك مورد نياز
•    درخواست كتبي متقاضي (تكميل فرم مربوطه)
•    مدارك شغلي
•    تصوير تمامي صفحات شناسنامه مالك (متقاضي)
•    تصوير اسناد ملك مورد نظر شامل اولين پايان كار ساختمان، صورت مجلس تفكيكي و سند مالكيت براي آپارتمان‌ها، تصوير تمامي صفحات سند مالكيت (براي ساير موارد)، بنچاق، آخرين فيش آب، برق و گاز و كروكي ملك
به هنگام مراجعه متقاضي به شعبه جهت ارائه مدارك به همراه داشتن اصل مدارك الزامي است.
توجه: ساير اطلاعات مورد نياز از جمله كد ملي و كد پستي از شما اخذ مي‌شود.
3- مشاركت مدني
مشاركت مدني عبارت است از درآميختن سهم الشركه نقدي و يا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد، به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد

الف- مشاركت مدني ساختماني (انفرادي و پروژه ها)
بانك پارسيان به منظور كمك به سازندگان واحدهاي مسكوني، اعم از انفرادي يا به صورت مجتمع، اقدام به اعطاي تسهيلات مشاركت مدني مي نمايد.

شرايط متقاضي
• داشتن اهليت قانوني
• ارائه پروانه ساختماني معتبر
• ارائه برگ عدم خلاف
• ارائه نقشه¬هاي ساختماني تأييد شده
• توانايي بازپرداخت قيمت نقدي سهم الشركه بانك در پايان مدت مشاركت

شرايط اعطاي تسهيلات
• نرخ سود: طبق تعرفه بانك
• حداكثر سرمايه مشاركت بانك در هر پروژه معادل 80 درصد كل سرمايه مورد مشاركت مي باشدو پرداخت سهم الشركه بانك زماني انجام مي گيرد كه مورد مشاركت حداقل 20 درصد پيشرفت فيزيكي داشته و گواهي عدم خلاف به بانك ارائه گردد
• زمين يا ملك مورد مشاركت بايد شش دانگ، بلامعارض، مفروز و داراي سند مالكيت به نام متقاضي بوده و مجوزهاي لازم جهت ساخت و تكميل از مراجع ذيصلاح اخذ شده باشد
• کارمزد : طبق تعرفه بانک
• حداكثر مدت مشاركت: 3 سال
• ً سهم الشركه بانك در قرارداد مشاركت در چند مرحله و متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه پرداخت مي گردد.
• تعيين برآورد هزينه هاي طرح شامل (كل هزينه پروژه، هزينه هاي انجام شده، هزينه هاي باقيمانده) و پيش بيني زمان لازم براي اجرا توسط كارشناس مورد وثوق بانك انجام خواهد شد، هزينه هاي انجام شده توسط متقاضي جزو آورده غيرنقدي محسوب مي گردد و مابقي آورده نقدي شريك عندالزوم مي تواند به حساب مشترك واريز و با نظارت بانك هزينه گردد.
• قيمت زمين جزو آورده شريك محسوب نمي گردد
• در دوران مشاركت، سهم الشركه بانك غيرقابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود
• در دوران مشاركت، حق هر گونه مشاركت يا پيش فروش مورد مشاركت از شريك سلب مي گردد و مي بايستي مجوز لازم از بانك اخذ گردد
• متقاضي متعهد مي گردد كه هر گونه هزينه اضافي و غيرقابل پيش يني در طرح را شخصاً تقبل نمايد
• پرداخت كليه هزينه هاي كارشناسي در طي مراحل اجراي پروژه و هزينه هاي رهن در دفترخانه و بيمه و ساير هزينه هاي احتمالي به عهده متقاضي مي باشد


ب- مشاركت/ خريد محل كار
بانك پارسيان به منظور خريد واحدهاي اداري براي استفاده بخش هاي خدماتي (پزشكي، وكلا، مهندسين مشاور و ...) مبادرت به اعطاء تسهيلات در قالب عقد مشاركت مي نمايد.

شرايط متقاضي
• داشتن اهليت قانوني
• داشتن مجوز معتبر در ارتباط با نوع فعاليت
• توانايي بازپرداخت

شرايط اعطاي تسهيلات
• نرخ سود: طبق تعرفه بانك
•  مبلغ تسهيلات: حداكثر 70 درصد ارزش ارزيابي ملك توسط كارشناس رسمي دادگستري
• ملك معرفي شده بايد شش دانگ، مفروز، بلامعارض، ارزنده و سهل البيع باشد
• مدت بازپرداخت: حداكثر 10 سال
• قدمت ملك: حداكثر  5  سال (مبنا تاريخ اخذ پايان كار اوليه خواهد بود)
• به عهده گرفتن كليه هزينه هاي ثبتي، ارزيابي و بيمه از سوي متقاضي

مدارك مورد نياز
• افتتاح حساب نزد يكي از شعب بانك پارسيان
• تكميل فرم درخواست كتبي در شعبه
• ارائه مجوزهاي لازم و معتبر جهت خريد محل كار
• كپي تمام صفحات شناسنامه مالك و متقاضي
• اولين پايان كار ساختمان
• صورت مجلس تفكيكي يا سند مالكيت در مورد آپارتمان هاي داراي سند مالكيت و تصوير تمامي صفحات  سند مالكيت براي ساير موارد
• بنچاق
• آخرين فيش آب و برق و گاز
• كپي مبايعه نامه     


ج-مشاركت/ تسهيلات خودرو
شركت ليزينگ پارسيان با همكاري بانك پارسيان، در خصوص واگذاري خودروهاي سواري و كار اعم از نو و دست دوم،  به مشتريان خود تا 80% قيمت بدون نياز به سپرده گذاري، تسهيلات اعطاء مي نمايد.
لطفاً جهت كسب اطلاعات بيشتر به نشاني "تهران- بلوار كشاورز- روبروي ساختمان وزارت جهاد كشاورزي- نبش خيابان شهيد نادري، پلاك 28" مراجعه و يا با شماره تلفن¬هاي3- 88978841 و 32 – 88985525 تماس حاصل فرماييد.
http://www.parsianleasing.com/

د- مشاركت/ ماشين آلات، تأسيسات و وسايل توليد

بانك پارسيان به منظور خريد ماشين آلات، تأسيسات و وسايل توليد جهت بخش¬هاي توليد و خدمات در قالب عقد مشاركت، تسهيلات اعطا مي كند.

شرايط متقاضي
• داشتن اهليت قانوني
• ارائه مدارك لازم و مورد قبول بانك
• توانائي بازپرداخت
• نداشتن چک برگشتی و یا سوء سابقه در سیستم بانکی کشور (براساس استعلام از بانک مرکزی )

شرايط اعطاي تسهيلات
• نرخ سود: طبق تعرفه بانك
• موضوع قرارداد بايد به نفع بانك و با هزينه استفاده كننده از تسهيلات و تا پايان استهلاك كامل بدهي نزد شركت بيمه پارسيان بيمه گردد.

ه- مشاركت/ مواد اوليه، لوازم يدكي و ابزار كار
بانك پارسيان به منظور تأمين قسمتي از سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مبادرت به اعطاي تسهيلات به متقاضيان در قالب عقد مشاركت مي نمايد.

شرايط متقاضي
• داشتن اهليت قانوني
• ارائه مدارك لازم و مورد قبول بانك در ارتباط با زمينه فعاليت
• توانايي بازپرداخت
• نداشتن چک برگشتی و یا سوء سابقه در سیستم بانکی کشور (براساس استعلام از بانک مرکزی )

شرايط اعطاي تسهيلات
• نرخ سود: طبق تعرفه بانك
• مدت بازپرداخت: در هر قرارداد يك دوره توليد و حداكثر يك سال4- اجاره به شرط تمليك

اجاره به شرط تمليك، عقد اجاره اي است كه در آن شرط مي شود چنانچه مستأجر به شرايط مندرج در قرارداد عمل نمايد، در پايان مدت قرارداد، مالك عين مستاجره مي گردد.

ويژگي ها
• نگهداري و مراقبت از عين مستاجره در طول مدت قرارداد به عهدة مستاجر مي باشد.
• مدت قرارداد در اجاره به شرط تمليك ميان مدت (حداكثر 5 سال) و بلندمدت (حداكثر 10 سال)
مي باشد.          


5- مضاربه

مضاربه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تأمين سرمايه نقدي مي¬گردد، مشروط برآنكه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله هر دو طرف طبق مفاد قرارداد شريك مي باشند.

شرايط متقاضي
• داشتن اهليت قانوني
• ارائه مجوز فعاليت معتبر و قابل قبول بانك
• داشتن گردش حساب جاري مناسب

شرايط اعطاي تسهيلات
• نرخ سود: طبق تعرفه بانك
• مدت: حداكثر يك سال
• كالاي موضوع مضاربه، در صورت تشخيص، به نفع بانك و به هزينه متقاضي بيمه گردد
• سرمايه مضاربه شامل قيمت خريد كالا و هزينه هاي قابل قبول (بسته¬بندي، حمل و نقل، بيمه، انبارداري و ...) مي باشد.


6- سلف
سلف عبارت است از پيش خريد نقدي محصولات توليدي به قيمت معين

شرايط اعطاي تسهيلات
• نرخ سود: طبق تعرفه بانك.
• واحد متقاضي فعال باشد.
• متقاضي بايد توليد كننده باشد.
• كالاي پيش خريد شده بايد سهل البيع بوده و سريع الفساد نباشد.

ويژگي

سلف از جمله تسهيلات كوتاه مدت بوده و مدت قرارداد آن يك دوره توليد و حداكثر يك سال مي اشد. 
بنر
بنر
بنر
بنر
نرم افزار CRM
رپورتاژ آگهی
ایمیل مارکتینگ

برای سفارش بک لينک در بانکی با شماره 09127777190 تماس بگيريد

افراد حاضر

ما 335 مهمان آنلاین داریم