بنر
حساب های سپرده سرمایه گذاری بانک پارسیان

شرايط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بانک پارسیان

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط مي­ توانند با در دست داشتن مدارك مورد نياز جهت افتتاح حساب جاري به شعب بانك پارسيان مراجعه نمايند. متقاضيان افتتاح اين حساب بايد بر اساس استعلام بانك مركزي هيچگونه چك برگشتي يا سوء سابقه در سيستم بانكي كشور نداشته و مدارك شغلي معتبر و مناسب به بانك ارائه نمايند.چكهاي صادره از حساب قرض الحسنه جاري با رعايت مقررات در كليه شعب بانك پارسيان قابل دريافت مي باشد.

اشخاص حقيقي
- اصل و كپي شناسنامه
- حداقل موجودي جهت افتتاح سپرده هاي سرمایه گذاری کوتاه مدت 500.000 ريال و حداقل موجودي جهت افتتاح حساب سپرده سرمايه­ گذاري مدت دار (‌شش ماهه و يك الي پنج ساله ) 1.000.000 ريال
- داشتن حداقل 18 سال سن

اشخاص حقوقي
- اساسنامه
- آگهي تأسيس
- آگهي آخرين تغييرات طبق روزنامه رسمی
- اظهار نامه ثبت شرکتها و شرکت نامه
- اصل و كپي شناسنامه صاحبان امضاء مجاز

توجه : سایر اطلاعات مورد نیاز از جمله کد ملی و کد پستی از شما اخذ می شود.


حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بانک پارسیان
با افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت علاوه بر واريز و برداشت وجوه در هر زمان و بدون هيچ گونه محدوديت از كليه شعب بانك پارسيان در سراسر ايران به حداقل مانده اين سپرده (كه از مبلغ 500.000 ريال كمتر نباشد) به صورت روزشمار سود علي الحساب تعلق مي گيرد.

حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت خاص (‌متصل به حساب جاري) بانک پارسیان
با افتتاح اين حساب ارتباط بين دو حساب قرض الحسنه جاري و سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت خاص هر مشتري برقرار گرديده و درهنگام برداشت از حساب جاري چنانچه مانده حساب جاري كمتر از مبلغ مورد نياز براي برداشت باشد، به ميزان كسري، از حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت خاص به حساب جاري منتقل شده و سپس عمل برداشت از حساب جاري انجام مي شود.
حساب سپرده سرمايه گذاري 6 ماهه و 9 ماهه ويژه بانک پارسیان
با افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه و دريافت برگ گواهي سپرده چنانچه سپرده گذار به مدت شش / نه ماه از برداشت وجوه سپرده گذاري شده خودداري نمايد به سپرده وي به صورت روزشمار سود علي الحساب تعلق مي گيرد.
حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت بانک پارسیان
سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت عبارتند از سپرده هاي يک ساله، دوساله، سه ساله، چهارساله و پنج ساله
سود علي الحساب اينگونه سپرده ها به صورت روزشمار محاسبه و در پايان هر ماه به سپرده گذار قابل پرداخت مي باشد.

حساب جاری بانک پارسیان ◄

 
234-60-banki.
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 830 مهمان آنلاین داریم