اسرار استخدام

حس می‌کنید در شغلِ فعلی‌تان گیر کرده‌اید؟ اگر چنین حسی دارید دو حالت دارد؛ یا وقتِ آن است که از شغل‌تان خداحافظی کنید یا به فکر ارتقای شغلی باشید.

 

 

احتمالا شما هم متوجه رفتار عجیب بعضی از فروشنده‌ها در پاساژهای لباس‌فروشی شده باشید. کافی است از دمِ مغازه‌ی آنها رد شوید؛ به زور می‌خواهند شما را به داخلِ مغازه دعوت کنند.

 

 

با این حجم از تبلیغات عده‌ای فکر می‌کنند کارآفرینی اتفاق عجیب و غریبی است که فقط برای افرادی خاص رخ می‌دهد. افرادی که استعداد خاصی دارند، خوش‌شانس‌اند، حامیِ عاطفی دارند و دست برِ قضا کمی هم پولدار هستند.

 

 
بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر