اسرار استخدام

احتمالا تا به حال خرید اینترنتی داشته‌اید. کالایی را انتخاب می‌کنید، به راحتی پولش را پرداخت می‌کنید و برای‌تان تا خانه میاورند. ولی آیا قبل از انتخاب کردن کالا درباره‌اش مطالعه نمی‌کنید؟

 

 

سازمان بهداشت جهانی شرکت نسلِی را از این اتفاقات مبری کرد؛ اما در نظر مردم نسلِی شرکت ظالمی بود که کودکان بیگناه را کشته است و حالا با نفوذ و قدرتی که دارد خودش را بی‌گناه نشان می‌دهد.

 

 

مکالمه ظاهرا به خوبی و خوشی تمام شد. نیم ساعت بعد کسی از شرکت تماس گرفت و فقط صدای جیغ بود که به گوش من می‌آمد. طفلک دوستم گوشی در دستش خشک شده بود؛ نمی‌دانست چه بگوید.

 

 
بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر