اسرار استخدام

"لابی گری" یک مشغله و حرفه ویژه است که منظور آن تلاش برای گسترش نفوذ یک دیدگاه و نقطه نظر مشخص در دستگاه حکومتی یک کشور یا در افکار عمومی است...

 
بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر