بانکداری الكترونيك بانک رفاه

يكشنبه ، 13 مرداد 1387 ، 17:58

 

خدمات بانکداری نوین بانک رفاه شامل موارد زیر است:

تلفنبانک بانک رفاه
دارندگان حساب در بانک رفاه می توانند با دريافت يک رمز از شعبه و گرفتن شماره تلفنبانک شعبه مورد نظر به اطلاعات زير دسترسي پيدا کنيد:
- آخرين مانده موجودي حساب
- وضعيت چکهاي واگذاري عهده ساير بانکها
- ميزان سود واريزي به حسابتان ،همراه با اعلام نوع و شماره حساب واريزي ،اعلام سود محاسبه شده و...
- پيگيري وضعيت يک چک
- ارسال صورتحساب از طريق نمابر
- اعلام سه گردش آخر
 


کارت های بانکی بانک رفاه

کارتهاي پرداخت الکترونيکي
کارت پرداخت بانک رفاه از نوع مغناطيسي و هوشمند داراي دو حساب سپرده کوتاه مدت و کيف پول الکترونيکي بوده و در حال حاضر حساب سپرده کوتاه مدت رفاه کارت از طريق نوار مغناطيسي فعال مي باشد.
با استفاده از اين حساب ،مشتري ضمن دريافت سود سپرده کوتاه مدت به صورت روز شمار مي تواند از خدمات رفاه کارت به صورت 24 ساعته در پايانه هاي بانک رفاه و پايانه هاي خود پرداز ساير بانکها و همچنين فروشگاههاي عضو شبکه شتاب بهره مند گردد.سقف برداشت از پايانه هاي خودپرداز (ATM) در هر شبانه روز مبلغ دو ميليون ريال در 5 مرحله 400 هزار ريالي واز طريق پايانه هاي فروش(POS) به صورت نامحدود،از طريق مراجعه به شعب بانک رفاه مي باشد.
از خدمات آني رفاه کارت خدمت ويژه حساب کيف پول الکترونيکي مي باشد که مشتري با استفاده از آن، اين امکان را مي يابد تا در مواقعي که به هر دليل امکان ايجاد ارتباط بين پايانه هاي بانک با مرکز ميسر نباشد بتواند خدماتي چون برداشت وجه، مشاهده موجودي حساب کيف پول، صورتحساب 10 گردش آخر حساب کيف پول و ... را دريافت نمايد.

1 - کارت خانواده رفاه
کارت خانواده عبارت است از يک يا چند کارت مغناطيسي که براي مشتريان بانک صادر شده و آنها با استفاده از کارتهاي مذکور مي توانند تا سقف مبلغي که صاحب حساب تعيين مي نمايد نسبت به برداشت نقدي و يا خريد از فروشگاهها اقدام نمايند. کارت خانواده بري مشترياني که داري رفاه کارت بوده و يا درخواست افتتاح رفاه کارت نموده اند، صادر مي گردد.

2- کارت بازنشسته رفاه
رفاه کارت مخصوص بازنشستگاني مي باشد که از سيستم کارت پرداخت بانک رفاه حقوق خود را دريافت مي نمايند. مزاياي آن همانند رفاه کارت بوده و وجه تمايز آن صرفا"شکل ظاهري کارت به منظور احترامي است که به اين قشر از افراد جامعه متصور شده است.

3- رفاه کارت
رفاه کارت عبارت است از کارت مغناطيسي يا هوشمند که توانايي نقل و انتقال وجه، برداشت و يا به هر شکل ديگري قدرت خريد و پرداخت در اختيار دارنده آن قرار مي دهد.

4- کارت هديه رفاه
کارت هديه عبارت است از کارت مغناطيسي که صرفا" بري خريد کالا از فروشگاهها يا مراکز فروشگاهي مورد استفاده قرار مي گيرد. کارت مذکور پس از انعقاد قرارداد با هر يک از شرکتها و سازمانها به تعداد مورد نياز سازمان مربوطه صادر مي شود. دارندگان کارت هديه مي توانند با مراجعه به فروشگاههايي که مجهز به POS مي باشند تا سقف مبلغ موجود در کارت نسبت به خريد کالا اقدام کنند.اعتبار کارت هديه 1 سال است و قابل شارژ نمي باشد.

5- بن کارت رفاه
بن کارت عبارت است از کارت مغناطيسي  که جايگزين بن کاغذي شده و صرفا" بري خريد کالا از فروشگاهها و يا مراکز فروشگاهاي مورد استفاده قرار مي گيرد. کارت مذکور پس از انعقاد قرارداد با هر يک از شرکتها و سازمانها به تعداد مورد نياز سازمان مربوطه صادر و به تفکيک مبلغ مورد درخواست شرکت در بن کارتها واريز مي گردد.
پس از تحويل بن کارت به کارکنان سازمان ،هر يک از آن ها مي تواند به فروشگاههايي که مجهز به POS فروشگاهي مي باشند مراجعه نموده و تا سقف مبلغ موجود در کارت نسبت به خريد کالا اقدام نمايد.ميزان موجودي کارت بنا به درخواست سازمان مربوطه به دفعات قابل شارژ مي باشد

 
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر