تلفنبانک سپهر بانک صادرات

يكشنبه ، 31 شهریور 1387 ، 15:31

کليه مشتريان سپهري بانك صادرات كه داراي سپهر کارت هستند ،مي توانند از طريق شماره تلفن 22266566 بدون محدوديت زمان و مکان ازطريق تلفنبانک از وضعيت حساب خود شامل اعلام مانده حساب،اعلام سه تراكنش آخر حساب،ارسال صورتحساب از طريق نمابر اعلام موجودي ، اعلام سه تراكنش آخرمطلع و يا اعلام مفقودي کارت نمايند.

دستورالعمل

تعريف رمز دوم كارت جهت استفاده در سيستم تلفنبانك
جهت استفاده از سيستم تلفنبانک دارندگان محترم كارتهاي سپهرميتوانند پس از مراجعه به يكي از دستگاههاي خودپرداز بانك نسبت به اعلام و ثبت رمز دوم كارت خود به شرح زیر اقدام نمايند :
1.    قراردادن كارت در دستگاه و ورود رمز توسط مشتري، پس از وارد نمودن رمز 4 رقمي ، منوي « انتخاب نوع خدمات » نمايش داده مي شود .
2.    انتخاب گزينه « عمليات رمز يا pin change »
3.    پس از انتخاب گزينه فوق منوي « انتخاب نوع سرويس عمليات رمز » بر روي LCD دستگاه خودپرداز نمايان مي شود كه مشتري بايد گزينه « تغيير رمز دوم كارت » را انتخاب كند .
توجه : رمز اول كارت همان رمز معمول است كه جهت استفاده كارت در پايانه هاي حقيقي نظير دستگاه خودپرداز ( ATM ) ، پايانه شعب ( Pin Pad ) و پايانه فروش (POS) كاربرد دارد .
رمز دوم كارت رمزي است كه جهت استفاده در پايانه هاي مجازي نظير تلفنبانك و سيستم پرداخت تلفني قبوض كاربرد دارد.
رمز فوق عددي حداقل 5 رقمي است كه صرفاً به هنگام استفاده از شماره كارت ( و نه شماره حساب ) جهت ورود به سيستم كارايي دارد .
4.    پس از انتخاب گزينه فوق عبارت « لطفاً رمز دوم جديد 5 تا 12 رقمي خود را وارد نماييد» نمايان مي شود كه مشتري بايد به انتخاب خود و بصورت دلخواه عددي 5 تا 12 رقمي را وارد نموده و سپس كليد ثبت را فشار دهد . با فشار دادن كليد فوق عبارت « لطفاً مجدداً رمز دوم جديد خود را وارد نمائيد » نمايش داده مي شود كه مشتري بايد مجدداً رمز 5 تا 12 رقمي اعلامي در مرحله قبل را وارد نمايد.
پس از طي مرحله فوق مشتري داراي رمز تلفنبانك ( حداقل 5 رقمي ) خواهد شد كه مي‌بايستي آنرا نزد خود به نحو مقتضي حفظ و نگهداري نمايد .

استفاده از تلفنبانك سپهر

پس از ثبت و معرفي رمز دوم كارت در دستگاه خودپرداز ، مي توان پس از برقراري تماس با شماره تلفن 22266566 و ورود شماره كارت يا شماره حساب و استفاده از اين رمز به شرح ذيل وارد سيستم تلفنبانك شده و عمليات غير مالي مورد نظر را انجام داد .

توجه : رمز دوم تعیین شده توسط دستگاه خودپرداز برای ورود به تلفنبانک از طریق شماره کارت می باشد و برای ورود به سیستم از طریق شماره حساب لازم رمز دوم را از شعبه دریافت و یا پس از ورود به تلفنبانک از طریق شماره کارت، با فشردن دگمه 6رمزی را به شماره حساب خود اختصاص دهید.
1.    برقراري تماس با شماره تلفن 22266566-021
2.    ورود صرفاً شماره 16 رقمي كارت براي بار اول
3.    ورود رمز دوم كارت كه عددي حداقل 5 رقمي است ( رمز فوق همان رمزي است كه در مرحله الف توسط مشتري و با مراجعه به ATM تعريف شده است . )
4.    انتخاب كليد مرتبط با فعاليت ها :
كليد 1 : استعلام موجودي حساب
كليد 2 : استعلام سه گردش آخر حساب
كليد 3 : ارسال صورتحساب از طريق نمابر
كليد 5 : اعلام مفقودي كارت
كليد 6 : شنيدن رمز حساب : رمز فوق عددي است كه توسط سيستم و بصورت شنيداري به مشتري اعلام مي شود . اين رمز جهت استفاده از سيستم به هنگام ورود شماره حساب مورد استفاده قرار مي‌گيرد .
كليد صفر : قطع ارتباط

جهت ورود به سيستم مي توان هم از شماره كارت و هم از شماره حساب استفاده كرد ليكن در حالت اول بايد از رمز 5 تا 12 رقمي و در حال دوم از رمز 4 رقمي اخذ شده از سيستم استفاده كرد .


► کارت های بانک صادرات ایران
اینترنت بانک صادرات ◄

بنر
بنر
بنر