بنر
سایر خدمات الکترونیکی بانک صادرات

شعب 724

شعبه 24 ساعته اين بانك كه با عنوان « شعب 724 » فعاليت مي كنند با هدف تكريم ارباب رجوع و صرفه‌جوئي در وقت و هزينه آنان و همچنين ارتقاي سطح كيفي خدمات راه‌اندازي گرديده است.
اين شعب مجهز به دستگاههاي خودپرداز، كيوسكهاي اطلاع رساني و رايانه قابل اتصال به شبكه خدمات بانكداري اينترنتي مي باشند.
شعب 724 در 7 روز هفته به صورت 24 ساعته به دارندگان انواع حسابهاي سپهري و كارت بانكهاي عضو شتاب ، سرويس ارائه مي دهند.
شايان ذكراست اين شعب در آينده از دستگاههاي چاپگر جهت چاپ صورتحساب و سيستمهاي تحويلداري خودكار كه قابليت دريافت وجه نقد را نيز خواهند داشت ، بهره‌مند مي شوند. در حال حاضر 32 شعبه 724 در سطح کشور عملیاتی شده و 5 شعبه دیگر نیز به زودی راه اندازی خواهد شد.

برای مشاهده لیست شعب 724 میتوانید روی پیوند زیر کلیک نمائید.

لیست شعب 724 http://www.bsi.ir/Branches-724/default.bsi


کد گذاری و بازخوانیMICR
در حال حاضر اکثر دسته چکهای سپهری دارای خصیصه MICRمی باشد که امکان بازخوانی این کد در کلیه شعب فراهم گردیده است وباتوجه به دقت، امنیت وکنترل بیشتر در روش فوق، در آینده نزدیک ایران چکها و چکهای در گردش نیز در سیستم سپهر بر اساس این کد بازخوانی خواهند شد.

حسابهاي دو منظوره


سیستم حسابهای دومنظوره و پشتیبان، سیستمی است که این امکان را به شما مشتریان عزیز که دارای چندین حساب سپهری در این بانک می‌باشید می‌دهد تا موجودی حساب خود را بین چند حساب (به استثنای سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت) شناور و جابجا نموده و ضمن تامین به موقع وجه چکهای صادره عهده حساب جاری خود؛ از مزایای سایر حسابها همانند پرداخت سود به حسابهای کوتاه مدت و شرکت درقرعه کشی همانند حسابهای قرض‌الحسنه پس انداز نیز بهره‌مند شوید.

شرایط و ویژگی‌ها:

1.    معرفی حسابهای مشمول طرح از طریق تکمیل فرم تقاضای سیستم حسابهای دومنظوره
2.    تکمیل فرم قرارداد و وکالتنامه عضویت در سیستم جهت اعطای اختیار انتقال وجه بین حسابها به شعبه و کسر مبلغ 5000 ریال از حساب بابت انتقال وجه از سایر حسابها به حساب جاری صرفاً به منظور تأمین وجه و یا کسری وجه چک.
توجه: در صورتی که حساب پشتیبان (حساب دوم) سپرده کوتاه مدت باشد، به منظور تداوم محاسبه سود به مانده حساب کوتاه مدت، حداقل مبلغ مانده حساب دوم نباید کمتر از 200،000تعیین گردد.
3.    رعایت حداقل و حداکثر مبلغ تعیین شده، در حسابی که انتقال مازاد موجودی آن به سایر حسابها و یا تأمین کسری آن از سایر حسابها منظر می‌باشد (حساب اول).
4.    تعلق داشتن حسابهای معرفی شده به یک شخص (داشتن شماره مشتری واحد).

مزایا و فواید سیستم:

1.    برخورداری از آرامش و اطمینان خاطر به لحاظ واگذاری مسئولیت تأمین به موقع وجه چک و یا کسری آن از سایر حسابها، به بانک.
2.    صرفه‌جویی در وقت و هزینه مشتریان به لحاظ عدم نیاز به حضور در شعبه و یا مکانهای دیگر جهت انتقال وجه از یک حساب سپهری به حساب دیگر.
3.    بهره‌مندی از حداکثر مزایا و منافع متعلقه به منابع مالی خود نزد بانک در قالب انواع حسابها شامل دریافت سود، پرداخت به موقع وجه چک از حساب و یا شرکت در قرعه‌کشی.
4.    اجتناب از مواجهه با مسائل و تبعات ناشی از برگشت چک.

نحوه استفاده از خدمات:

کلیه مشتریان دارنده حساب سپهری می‌توانند با مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب و تکمیل فرم تقاضای استفاده از سیستم حسابهای دو منظوره و پشتیبان، حسابهایی را که تمایل دارند با یکدیگر مرتبط بوده را معرفی و حداقل مانده ای که می بایست بعد از هر انتقال در هریک از حسابهای معرفی شده باقی بماند را تعیین، تا با یک بار تعریف توسط بانک در سیستم، وجوه به طور خودکار بین حسابهای معرفی شده شناور شود به نحوی که منابع به دلخواه صاحب حساب در حسابی که وی مایل باشد متمرکز گردد.

دستور پرداخت
بانک صادرات ایران در راستای تحقق اصل مشتری محوری و ارائه خدمات شایسته به مشتریان، به بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین روز، طرحی به نام دستور پرداخت را در شعب خود اجرا نموده است، کلیه مشتریان می‌توانند با استفاده از این طرح، مسئولیت وصول مطالبات یا پرداخت دیون آتی خود را به بانک محول نمایند.

نحوه استفاده از طرح:

•    فروشندگان کالا و خدمات

براساس این طرح کلیه اشخاص و مراکز فروش که اقدام به فروش اقساطی کالا و یا خدمات به مشتریان می‌نمایند، می‌توانند با مراجعه به یکی از شعب، ضمن معرفی یک حساب سپهری به استثنای سپرده سرمایه‌گذاری بلند‌مدت، مسئولیت وصول مطالبات خود را از طریق انعقاد قرارداد به بانک محول نموده و بدون اخذ چک یا صدور دفتر چه اقساط، نسبت به وصول مطالبات خود در سررسیدها تعیین شده اقدام نمایند.
•    خریداران کالا و خدمات

در اجرای طرح فوق، خریداران کالا یا خدمات، باید به یکی از شعب مراجعه و از طریق تکمیل فرم اختیار نامه پیش‌بینی شده، ضمن معرفی یک حساب سپهری، به استثنای حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت، مسئولیت برداشت اقساط را به میزان تعیین شده بابت خرید کالا و خدمات خریداری شده از حساب خود و واریز آن به حساب فروشنده کالا و یا خدمات به بانک واگذار نمایند.

شرایط و ویژگیها:

•    برای فروشندگان کالا و خدمات:
1.    معرفی یک حساب سپهری به بانک به منظور واریز اقساط مربوط به وجوه کالا و خدمات فروخته شده.
2.    تکمیل فرم قرارداد انتقال وجوه.
3.    اخذ فرم اختیار نامه تأیید شده از خریدار کالا یا خدمت و ارائه آن به بانک.
توجه: فروشنده می تواند فرم اختیارنامه را در دو نسخه تهیه و نسخه دوم را پس از تایید در پرونده مدیونین نزد خود نگهداری نماید.

•    برای خریداران کالا وخدمات:
1.    معرفی یک حساب سپهری به منظور برداشت وجوه کالا و خدمات خریداری شده.
2.    تکمیل فرم اختیار نامه برداشت وجوه از حساب خود و ارائه آن به فروشنده کالا و خدمات پس از تأیید بانک.
3.    تعیین تعداد کل اقساط و مبلغ هر قسط که باید از حساب برداشت شود.
4.    تعیین تاریخ پرداخت اقساط.

مزایا و فواید طرح:

•    عمومی:
1.    ارتقاء سطح آسایش و رفاه عمومی از طریق کاهش ترددهای دورن شهری.
2.    صرفه‌جویی در وقت و هزینه مشتریان.
3.    کاهش ریسک ناشی از جابجایی وجوه نقد.
4.    کاهش مراجعات حضوری و مکرر مشتریان به شعب.

•    خریداران کالا و خدمات:
1.    پرداخت به موقع اقساط کالا و یا خدمات خریداری شده و پیش‌گیری از بروز مسائل و مشکلات ناشی از فراموشی و یا عدم پرداخت به موقع آن.
2.    آرامش و اطمینان خاطر به لحاظ واگذاری مسئولیت انجام تعهدات پرداخت اقساط خود به بانک.
3.    عدم نیاز به حضور در مکانهای معین و در مقاطع زمانی معین جهت پرداخت اقساط.
4.    نگهداری مستندات مربوط به پرداخت اقساط در سوابق حسابهای شخصی در بانک و امکان دسترسی آسان به آن.

•    فروشندگان کالا و خدمات:
1.    کاهش خطا و اشتباه در محاسبات به لحاظ کنترل خودکار پرداخت‌های انجام شده توسط سیستم مکانیزه بانک.
2.    وصول به موقع مطالبات از خریداران کالا و یا خدمات.
3.    کاهش هزینه‌های پرسنلی و اداری به لحاظ واگذاری مسئولیت وصول مطالبات از مشتریان به بانک.
4.    کاهش مسائل و مشکلات ناشی از پیگیری، سوخت و یا عدم وصول به موقع مطالبات از خریداران
5.    تسریع در روند اطلاع از واریز و یا عدم واریز هر قسط توسط هر یک از خریداران.
6.    اطلاع فوری از وصول و یا عدم وصول اقساط سررسید شده.

بيمه عمر و بيمه سپهر:
بيمه عمر


بانك صادرات ايران براي اولين بار در ايران جهت رفاه حال سپرده گذاران بلند مدت خود ، با دريافت قسمتي از سود واريزي به عنوان حق بيمه عمر و تشكيل سرمايه ، سپرده گذاران بلند مدت سپهري خود را در مقابل خسارات ناشي از فوت ونقص عضو صاحبان حساب ، به شرح زير بيمه نمايد :
1.    پرداخت سرمايه بيمه مورد نظر مشتري در پايان مدت سپرده گذاري به بيمه شده .
2.    پرداخت خسارت فوت عادي به سپرده گذار بر اساس سرمايه مورد در خواست وي
3.    پرداخت سر مايه بيمه به بيمه شده در صورت فوت بيمه شده در اثر حادثه
4.    پرداخت غرامت تعيين شده در صورت نقص عضو كلي و جزيي دائم و كلي به بيمه شده

بيمه سپهر كارت مشتريان

بانك صادرات ايران مفتخر است ، با دريافت 10,000 ريال در سال ، دارندگان كارت خود پرداز سپهر رادر مقابل خسارت ناشي از سرقت سپهر كارت ، بعلاوه حوادثي كه منجر به نقص عضو و فوت صاحبان حساب ميگردد ، بشرح زير بيمه نمايد :
1.    خسارت برداشت وجه در نتيجه سرقت سپهر كارت حد اكپر تا مبلغ 1,600,000 ريال
2.    خسارت ناشي از وقوع حوادث منجر به نقص عضو و فوت در اثر حوادث حداكثر تا مبلغ 10,000,000 ريال
3.    همچنين 10% تخفيف ويژه به منظور خريد خدمات بيمه اي به شرح زير براي بيمه شدگان سپهر كارت از طرف شركت بيمه البرز منظور ميگردد :
o    بيمه آتش سوزي منازل مسكوني
o    بيمه حوادث انفرادي
o    بيمه حوادث خانواده
o    بيمه مسئوليت خانواده
o    بيمه بدنه اتومبيل

دستگاه کيوسک بانک
بانک صادرات ايران در راستاي تداوم خدمت رساني، جلب رضايت مشتريان و ارائه خدمات نوين با کيفيت مطلوب از طريق بکارگيري تکنولوژي هاي جديد، اقدام به استفاده از کيوسکبانک صادرات ايران نموده است.
 
در حال حاضر خدماتي که از طريق اين سيستم ارائه مي گردد عبارتند از:
اطلاع رساني :

در اين بخش ضمن آشنايي با بانک و نحوه ارتباط با آن، مي توان از امکانات ذيل بهره مند گرديد:

•    اطلاع از انواع خدمات بانکي از قبيل (انواع حسابها، تسهيلات و وامها و خدمات نوين بانکي)
•    امکان جستجوي شعب و اطلاع از مشخصات آنها از قبيل( کد شعبه، نام شعبه، آدرس و شماره تلفن )
•    امکان جستجوي برندگان جوائز
•    راهنماي استفاده از خدمات نوين بانکي از قبيل(دستگاه خودپرداز، پرداخت قبوض از طريق تلفن، سرويس پيام کوتاه، اينترنت و پست الکترونيک)

دسترسي سريع به اطلاعات :

اين بخش جهت دسترسي سريع به اطلاعات انواع خدمات بانکي فراهم گرديده است. در اين قسمت مي توان با لمس نمودن گزينه هاي آبي رنگ مستقيما به اطلاعات مورد نظر دست يافت.

نکته 1:به منظور استفاده از امکانات اين سيستم، مي بايست گزينه هاي مربوطه را با ضربه انگشت انتخاب نماييد.
نکته 2:با انتخاب گزينه " راهنما" در سمت چپ بالاي صفحه ، راهنماي استفاده از دستگاه کيوسکبانک ظاهر مي گردد.
نکته 3:با انتخاب گزينه " بازگشت" در هر يک از صفحه هاي برنامه، به صفحه قبل باز مي گرديد.
نکته 4:جهت ورود به برنامه ، کلمه " شروع " در وسط آرم بانک صادرات را انتخاب نماييد.

بخش وضعيت حسابها:

پس از انتخاب گزينه " وضعيت حساب" :
1.    پيغام "لطفا کارت خود را وارد نماييد" ظاهر مي گردد. پس از ورود سپهر کارت توسط مشتري
2.    پيغام " لطفا رمز خود را وارد و سپس گزينه تائيد را لمس نماييد" ظاهر مي گردد. پس از ورود رمز کارت توسط مشتري و تاييد آن .
3.    پيغام " لطفا درخواست مورد نظر را انتخاب و يا جهت دريافت کارت گزينه انصراف را لمس نماييد" ظاهر مي گردد. مشتري مي بايست يکي از سه درخواست زير را انتخاب نمايد:
o    مانده حساب
o    خلاصه صورتحساب
o    انصراف : با انتخاب اين گزينه کارت از سيستم خارج مي گردد و پيغام " لطفا کارت خود را برداريد ظاهر مي گردد.
پس از انتخاب يکي از گزينه هاي "مانده حساب" و "خلاصه صورتحساب" .
4.    پيغام " لطفا حساب مورد نظر را انتخاب نماييد" ظاهر مي گردد. پس از انتخاب شماره حساب توسط مشتري.
5.    پيغام " نحوه دريافت اطلاعات خود را مشخص نماييد" ظاهر مي گردد. مشتري مي بايست يکي از سه درخواست زير را انتخاب نمايد:
o    رويت
o    چاپ
o    چاپ و رويت

مرکز امداد مشتريان
واحد امداد مشتریان بانک صادرات ایران به منظور راهنمایی و حل مشکلات احتمالی مشتریان در خصوص استفاده از سیستم سپهر، تلفنبانک،کارت سپهر و خودپرداز تشکیل و درطول شبانه روز با شماره تلفن 9-66739766-021 پاسخگوی تماسهای تلفنی مشتریان گرامی از اقصی نقاط کشور می باشد.
این واحد آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما در خصوص ارائه هرچه بهتر خدمات سپهری می باشد.


► موبایل بانک صادرات
کارت های بانک صادرات ایران ◄

 
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 876 مهمان آنلاین داریم